Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 31. března 2014

Finanční účetnictví - deníky

Součástí IS Orsoft Open je kompletně nový modul Finanční účetnictví. Kompletně nový modul znamená, že v něm budete marně hledat pozůstatky původního Finančního  účetnictví Orsoftu, které mnohaletým vývojem postupně ztrácelo na přehlednosti. Bohaté zkušenosti vývojářů okořeněné poznatky z praxe vykrystalizovaly v produkt, postavený na zcela nové logice a se zřetelně definovanými klíčovými procesy finančního účetnictví. Tato skutečnost však nevylučuje možnost přizpůsobit si standardní řešení konkrétním podmínkám a zvyklostem jednotlivých zákazníků.

 Základem modulu Finanční účetnictví  je pětice účetních deníků:

Deník došlých faktur slouží pro pořízení, opravy a prohlížení došlých předpisů v členění  podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Odsouhlasené faktury jsou předávány k likvidaci a vybírány do příkazů k úhradě k zaplacení. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u dokladové řady.


Deník vydaných faktur je určen pro evidenci a zpracování vystavených faktur, které vznikají buď pořízením nebo importem z jiného systému.


 Deník bankovních dokladů se používá k ručnímu nebo automatickému zpracování soupisky z banky.


Deník pokladních dokladů  obsahuje pořízení a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů, a to současně v jedné nebo několika pokladnách bez nutnosti okamžitého uvedení účetních kontací.


Deník interních dokladů slouží k pořízení  a zpracování ostatních dokladů.


Účetní informace z deníků jsou promítány do hlavních účetních a saldokontních knih.

Postavení účetních deníků se logicky promítá i do  uspořádaní nabídek pro práci s modulem Finanční účetnictví (viz obrázek vpravo). Prvních pět nabídek obsahuje právě účetní deníky a funkce s nimi spojené, na nejvyšší úrovni je k dispozici ještě nabídka Účetní knihy a nabídka  Výkazy.

Hlavní nabídka se samozřejmě dále člení, ale i tady dochází k významné změně. Členění již není několikastupňové, výběr jednotlivých procesů, funkcí a akcí je umožněn ve většině případů přímo z pořizovacího formuláře. Touto změnou chceme vyhovět často se opakujícímu požadavku "mít všechno na jedné obrazovce". I když je to požadavek prakticky nesplnitelný, protože velikost obrazovky je konečná (a navíc může být u každého zákazníka jiná), předpokládáme, že řešení "ala chytrá horákyně" bude vyhovující.

K dispozici jsou nejen informace z právě otevřeného formuláře, ale i řada informací souvisejících. Do horní formulářové lišty jsou doplněna tlačítka pro nejčastěji prováděné akce. Pokud je souvisejících akcí větší množství a jednotlivá tlačítka by se prostě nevešla, jsou další akce k dispozici po stisknutí ikony s názvem Další.

Většina formulářů má ve spodní části umístěny tzv. záložky - prakticky se prostřednictvím záložky dostanete jak na další stránky formuláře, tak i do dalších souvisejících tabulek.
 
 
 
 
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat