Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

úterý 22. prosince 2015

Kam se poděla manažerská obrazovka?

Pokud již používáte Orsoft Open pro některé moduly, možná vás napadlo, kam se asi poděla manažerská obrazovka. V původnímu IS Orsoft byly vybrané informace pro manažery umístěny přímo na pracovní ploše a v celém rozsahu se zobrazovaly pouze vybraným manažerům firmy. IS Orsoft Open od verze 16.1 přichází s trochu jiným řešením.

Místo tzv. manažerské obrazovky je k dispozici volitelný panel s názvem Informace. Každý uživatel si může vybrat, zda chce mít tento panel zobrazený a také může do jisté míry ovlivnit obsah "svého" informačního panelu. Vlastní nastavení je velmi jednoduché.

V nabídce Nastavení si zaškrtnete Upravovat vzhled. Poté kliknete pravým tlačítkem na text Menu a vyberete si z nabízených možností rozložení pracovní obrazovky, které vám vyhovuje.

Potom si opět v Nastavení vyberete nabídku Skrytá okna a dále Informace.


Na pracovní ploše se objeví panel s názvem Informace.Poprvé však bude váš panel prázdný, jeho obsah si musíte zvolit. Stačí kliknout na ikonku, která je na obrázku v červeném kroužku a zobrazí se seznam informací připravených pro zobrazení na panelu Informace. Požadované informace si zaškrtnete a potvrdíte OK.Po uložení (a novém načtení) se obsah panelu naplní. Pokud vám nevyhovuje pořadí informací na panelu, můžete si je přeskupit podle svých priorit. K tomu slouží šipky v pravém rohu  (viz hranaté okénko). Jakoukoliv z informací na pracovním panelu můžete křížkem odstranit, případně minimalizovat. Vaše nastavení je uloženo a použito při příštím přihlášení.

Seznam informací, ze kterých si můžete vybírat je zatím neúplný a bude v rámci dalšího vývoje postupně doplňován.

Při nastavování obsahu panelu Informace jsou automaticky respektována přístupová práva konkrétního uživatele. Pokud si například uživatel XY nastavuje obsah "svého" informačního panelu, nabízejí se mu z kompletního seznamu pouze ty komponenty, ke kterým má přístupová práva. Například pokud nemá zaměstnanec XY přístup k bankovnímu deníku, nenabízí se mu komponenta s názvem Peníze na účtech.

Připravila: Vladislava Dejmková

pondělí 21. září 2015

CRM a mobilní odečítač

V předcházejícím příspěvku byl představen nový podsystém Orsoftu Open - CRM. Zajímavé a zároveň praktické využití CRM vzniklo v rámci úlohy ZIS -Zákaznický Informační Systém pro vodohospodářské společnosti.

Pro potřeby ZISu byla vyvinuta speciální úloha pro odečtová zařízení na platformě Android. Mobilní telefon s touto úlohou lze využít pro záznamy o stavu vodoměrů v terénu a po návratu odečítače (tj.zaměstnanec mající na starost odečty vodoměrů u odběratelů) jsou záznamy automaticky přeneseny do ZISu.  Tato úloha však poskytuje i další možnosti.

Představme si situaci: Odečítač  jezdí na kole po odběrných místech a do odečtového zařízení zaznamenává stavy vodoměrů. Tu a tam se však objeví "nenadálá" situace, kterou je třeba zdokumentovat. Například prasklý vodoměr, nebo u vybydleného bytu dokonce otočený vodoměr, který při průtoku odečítá a nikoli přičítá. Tato situace samozřejmě zavdává příčinu k určitému správnímu řízení.

Jak se zachová Odečítač? Vodoměr vyfotí a pak teprve pokračuje ve své obchůzce dále. Po příchodu na vodárnu pošle přes WiFi veškerá data z odečtů odběrných míst do ZISu. Kromě toho také provede synchronizaci fotografií odběrných míst.Co se s touto synchronizací stane? Fotografie nesmí jen tak někam zapadnout. V rámci synchronizace vznikne u konkrétního zákazníka automatický záznam v CRM o tom, že byla pořízena fotografie odběrného místa a tato fotografie je přímo k záznamu uložena. Lze ji tedy kdykoliv zobrazit.


Kromě všech dalších aktivit týkajících se zákazníka tedy můžeme v CRM  vidět i aktivity spojené s vyfotografováním vodoměru, bazénu, studny (či krásné majitelky nemovitosti).

Připravil Jan Klimeš, senior programátor, Vývoj ERP

čtvrtek 10. září 2015

CRM aneb řízení vztahů se zákazníky

CRM - nový podsystém Orsoftu Open - byl poprvé představen na uživatelské konferenci v květnu letošního roku.  V tomto příspěvku se podrobněji seznámíme s tzv. základem CRM, který zahrnuje oblast obchodních vztahů, kontaktů a kontaktních osob a aktivit. CRM v tomto rozsahu bude součástí verze 16.1, která bude k dispozici od ledna 2016. Předpokládáme, že v roce 2016 bude podsystém CRM dále rozšiřován o další úlohy zaměřené na obchodní příležitosti, projekty a reklamace.

Kde najdete CRM v nabídce Orsoftu Open je zřejmé z obrázku vpravo:

Logický střed CRM vytvářejí Obchodní vztahy - je to vlastně  jakási obálka nad již existujícím adresářem dodavatelů/odběratelů. Obchodní vztahy rozšiřují možnosti současného adresáře. Každý obchodní vztah je možné zařadit do konkrétní kategorie a blíže specifikovat význam a stav obchodního vztahu.  Součástí obchodních vztahů samozřejmě mohou být také potenciální či pouze oslovení partneři.

Úloha Obchodní vztahy je určena zejména pro obchodníky a manažery, kteří si zde mohou jednoduchým způsobem evidovat nebo vyhledávat informace. Ke každému obchodnímu vztahu lze přiřadit zodpovědnou osobu - to umožňuje obchodníkovi pracovat pouze se "svými" obchodními partnery.
Z následujícího obrázku je zřejmý vztah Obchodních vztahů k původnímu adresáři i k dalším úlohám CRM - Kontaktům a Aktivitám.


Úloha Kontakty umožňuje evidenci kontaktních osob k jednotlivým obchodním vztahům a ke každé kontaktní osobě je možné přiřadit neomezené množství kontaktních údajů různých druhů. Jde prakticky o evidenci potřebných údajů k jednotlivým kontaktním osobám - rozsah údajů je zřejmý z následujícího obrázku.Zatím poslední úloha CRM s názvem Aktivity je mnohem zajímavější. Je primárně určena k záznamu nejrůznějších aktivit vztahujících se ke konkrétnímu obchodnímu vztahu, ale nejde pouze o evidenci. Pod aktivitou si můžeme představit například telefonní hovor, e-mailovou komunikaci, pracovní schůzku či obchodní jednání, ale také služební cestu nebo reklamaci.

 Škála aktivit může být velmi pestrá, a tak se pro kategorizaci aktivit používají dokonce dva pohledy – podle zdroje aktivity a podle druhu aktivity. Kategorizace aktivit zvyšuje nejen přehlednost, ale ovlivňuje i množství informací, které se ke každé konkrétní aktivitě sledují. Zatímco u záznamu telefonního hovoru je důležité kdo, z které firmy a kdy volal a samozřejmě obsah telefonního hovoru, u záznamu schůzky je vhodné zaznamenat také informace o účastnících schůzky a místě schůzky.
Příklady některých aktivit jsou zřejmé z následujícího obrázku:
Kategorizace aktivit podle zdroje aktivity a podle druhu aktivity probíhá těchto číselníků:


 
 
 
 
 I když se toto členění zdá na první pohled velmi bohaté, praxe ukazuje, že v konkrétních podmínkách mohou existovat další specifické aktivity. Z tohoto důvodu je k dispozici ještě tzv. uživatelský číselník - zde je příklad takového číselníku pro vodohospodářskou organizaci:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyní si podrobněji představíme některé typické aktivity. Nejjednodušším, ale zároveň všeobjímajícím druhem aktivity je informace. Informaci samozřejmě přiřadíme ke konkrétnímu obchodnímu vztahu - její záznam může vypadat například takto:

 
Jde pouze o evidenci jednoduché informace, není třeba plánovat ani místo, ani termíny či datum požadovaného vyřízení.
Dalším příkladem aktivity je schůzka. I v tomto případě může jít pouze o záznam již uskutečněné schůzky, ale výhodnější je využít úlohu Aktivity k naplánování schůzky, jejího místa, termínu, programu a pozvání osob na schůzku formou e-mailu. Dodatečně lze do aktivity doplnit skutečný datum schůzky a další informace.  Jak může vypadat záznam o schůzce je zřejmé z tohoto obrázku:
 
Účastníky schůzky ze strany partnera lze vybrat z kontaktních osob partnera, účastníky ze strany uživatele lze vybrat ze seznamu osob. Pro plánování místa schůzky je možné se "prokliknout" do mapových podkladů.
Cílem úlohy Aktivity není pouze jejich evidence. Ke každé aktivitě je třeba přidělit osobu ze strany uživatele, která je zodpovědná za vyřízení aktivity. A případně i nadřízenou osobu, která má možnost aktivity svých podřízených sledovat. Ze strany zákazníka se k aktivitě přiřazuje kontaktní osoba pro příslušný obchodní vztah. Podle klíčových údajů tabulky aktivit lze efektivně vyhledávat i filtrovat, podle časových údajů lze "hlídat" plnění plánovaných termínů. 

Malé moudro na závěr:
Nový podsystém CRM může být ve vašich rukou mocným nástrojem k řízení vztahů se zákazníky. Nezbytným předpokladem však je jeho systematické používání a poctivé vyplňování informací.


Připravila Vladislava Dejmková, vedoucí Vývoje ERP
 
 

čtvrtek 21. května 2015

Snadné mailování

Orsoft Open obsahuje podporu pro zasílání e-mailů, které nějakým způsobem souvisí s jeho provozováním.

E-mail může například zaslat vedoucí svému podřízenému v situaci, kdy mu v Řízení lidských zdrojů zadal pochvalu (nebo také napomenutí). Jinak by se o tom podřízený nemusel dozvědět. Zaměstnanci také může přijít e-mailem požadavek na zhodnocení školení, kterého se zaměstnanec účastnil. Vůbec ve vztahu k zaměstnancům existuje řada situací, kde lze tento způsob efektivního  informování zaměstnance použít. Mailování však lze použít i v jiných situacích - tímto způsobem lze informovat například osoby pozvané na pracovní schůzku, či poslat některé informace na vědomí kontaktním osobám.

Princip mailování lze nejsnadněji načrtnout na konkrétním  příkladu. Když chce nadřízený informovat svého podřízeného o tom, že mu dal napomenutí, je nejjednodušší za podřízeným zajít a vyříkat si to z očí do očí. Ale protože co je psáno, to je dáno, lze tuto skutečnost evidovat i v úloze pochvaly a napomenutí:

A pro jistotu ještě odeslat e-mailem! Stačí jen vybrat správnou volbu:


Zaměstnanci přijde na jeho osobní mailovou adresu následující e-mail:


 
Pokud jste pozorně četli, mohli jste si všimnout, že některé texty z evidence Pochval a napomenutí se objevují v e-mailové zprávě. Jak je to uděláno?

Pro vytvoření e-mailu s napomenutím je předem připravena následující šablona:


Položky v šabloně, které mají na začátku #, jsou proměnné. Jejich skutečná hodnota se doplňuje až v okamžiku vytváření e-mailu z dat uložených v Orsoftu Open. Tato šablona je "systémová" tj. dodávaná se systémem. Pokud je třeba obsah šablony upravit, lze si ze systémového vzoru vytvořit uživatelský a ten si upravit podle své konkrétní potřeby.

Jak je zřejmé z posledního obrázku, existují již i další šablony pro mailování, a to zejména pro nový podsystém CRM. Ale o tom zase někdy příště.

Připravila Vladislava Dejmková

pondělí 27. dubna 2015

Výkazy - část třetí - Výpočet a tisk


V předcházejících  dvou dílech našeho seriálu o výkazech v Orsoftu Open jsme se zabývali pouze definováním výkazů. Víme, jaké máme možnosti v definování, víme, že můžeme přidávat podpoložky k položkám výkazu, ale samotný výkaz zatím ještě nebyl vytvořen. A právě výpočet výkazu spolu s možností ukládání výkazu je náplní našeho dnešního příspěvku.

První co je třeba zmínit, je samotný postup při výpočtu výkazu.

Po stisku tohoto tlačítka dojde ke kontrole obsahu definice výkazu a následně k jejímu zpracování.  Pokud program při kontrole definice narazí na nestandardní vyplnění buňky definice, oznámí toto uživateli a k výpočtu nedojde. Pokud bude vyplněna možnost dotažení z jiného výkazu, který se nenajde, uživatel bude seznámen i s touto skutečností, ovšem výkaz bude i přesto vypočten.

Někdy se může při výpočtu výkazu vyskytnout následující hláška:


Správná odpověď by měla být NE, ale Orsoft Open umožní vytvořit si pracovní výkaz i bez toho, aby byly všechny doklady zaúčtovány. Vypovídací schopnost takového výkazu je diskutabilní, ale zatím je vytvoření této pracovní varianty je k dispozici.

Pokud je vše v pořádku (či odpovíte ANO na výše uvedenou hlášku), načtou se jako první elementární řádky výkazu. Ty se dotáhnou dle definice buď z hlavní knihy, z účetních položek (dle daňových skupin do výkazu DPH), či z jiného výkazu. Poté přicházejí na řadu součtové řádky. Počítač chvíli usilovně pracuje, spočítá součty do výkazu a následně je zobrazí. Jak už bylo patrné z definice jednotlivých buněk, co část výkazu, to jedna záložka na obrazovce. Součtové řádky jsou podbarvené, a jak je vidět, není jich mnoho.

 
Pokud se nám vypočtená  čísla výkazu "nelíbí", zavřeme okno buď křížkem, nebo klávesou Návrat. V tomto případě se výkaz se neuloží. Musíme provést nový výpočet.

Pak tu máme další dvě tlačítka – prvním je Export a dohledné době přibude ještě klávesa Tisk. Význam těchto tlačítek je jasný. Už podle ikony je zřejmé, že se data buď vyexportují do Excelu, nebo se vytisknou.

 A opět platí, že co část výkazu, to jedna záložka.

Dalším tlačítkem je klávesa OK, kterou potvrdíme správnost výkazu. V tomto případě se výkaz také uloží do databáze výkazů. V databázi výkazů jsou uloženy všechny výkazy za období, proto se v některých případech objeví následující dotaz:

Tlačítko Storno neprovede žádnou akci, výkaz se neuloží. Tlačítko Přepsat stávající výkaz „přepíše“ výkaz za dané období, který je uložený v databázi. Proč ty uvozovky?

Databáze výkazů vypadá následovně:


Jsou zde vidět všechny platné výkazy. Proč platné? Protože nedochází k fyzickému přepisu výkazu, pokud jich ukládám více v jednom období, ale dojde k zneplatnění původního a zapsání nového výkazu K neplatným výkazům se lze dostat pomocí známých čtyřlístkových ikon v horní liště.

Pokud jsme v režimu „vidím vše“, lze každý výkaz zobrazit a tedy i vyexportovat. Takže co se výkazů týče, máme uschovanou kompletní historii výkaznictví.

Závěr:

V současné chvíli ještě nemůžeme předvést tisk, ale pevně věříme, že do letošní konference uživatelů bude i tato funkce k dispozici a tisk výkazů bude  účastníkům konference předveden. Pokud si náhodou z minulé uživatelské konference pamatujete slib, že bude možné vypočítat výkaz i dle definovaných řádků v účtovém rozvrhu, tak i toto bude prezentováno na letošní konferenci. Dále nám zbývá dořešit zbylé výkazy (příloha, kapitál a peněžní toky) spolu s výkazovými a mezi výkazovými vazbami. Poté už bude výkaznictví plně připraveno na ostrý provoz a na možnost rozšíření o uživatelské výkazy.

Zde na blogu však jde pouze o „ochutnávku“ výpočtu výkazů, hlavní chod se bude podávat až na konferenci uživatelů.

 

Co bude tedy na programu z oblasti Finančního účetnictví na letošní konferenci uživatelů?

1.       Ukázka výpočtu kompletního výkazu + hlídání „aktuálnosti“ výkazu

2.       Výpočet výkazu definovaného v účtovém rozvrhu

3.       Odeslání výkazu

4.       Výkaz DPH – řádný, opravný, dodatečný + podklady

Připravil Lukáš Trávník, Vývoj ERP - tým Finanční účetnictví

pátek 17. dubna 2015

Výkazy - část druhá - definování vstupních hodnot

V předcházejícím příspěvku o výkazech v Orsoftu Open jsme si ukázali, jak vypadá pořízení definice výkazu, z jakých částí se skládá obrazovka, co lze pořídit a zhruba jsme si naznačili, jaké jsou možnosti pořízení. Definice výkazů jsou připraveny a budou distribuovány jako vzorové všem uživatelům.

Dnes se podíváme na stěžejní část výkazů - definování hodnot, které vstupují do výkazu.

 
Samotnou definici lze zobrazit stiskem následující klávesy:
Tato klávesa je k dispozici jak na detailu pořizovací obrazovky, tak i  nástrojové liště. Po jejím stisku se zobrazí následující okno:
Na první pohled připomíná obsah obrazovky výkaz. Jen místo čísel je zde uveden zdroj, odkud se budou příslušná čísla brát. 
Postupně si vysvětlíme, co konkrétně znamenají jednotlivá pole. První dva sloupce (položka výkazu a řádek) a poslední sloupec (číslo řádku) nelze editovat. Pokud v nich nalezneme nějaký překlep, je nutné ho opravit v definici řádků. Vše ostatní je možné v případě potřeby změnit, ovšem při respektování určitých pravidel.
Tím nejjednodušším  údajem je přímo číslo účtu, a to jak syntetického, tak analytického. Takže u našeho oblíbeného software vyplníme účet 013. Pokud chceme, můžeme vyplnit i analytický účet 013100, popřípadě využít zástupné znaky, tedy 013xxx.  Pro další  možnost práce s účty si připomeneme minulý příspěvek, kde jsme si zadávali podpoložky k softwaru.

Po nadefinování podpoložek v záložce řádky (viz předchozí příspěvek) se nám tyto řádky objeví i v definici výkazu. Mají vyplněný pouze sloupec Netto, jen je označen jakou součtový a vzorec pro výpočet je uveden v definici sloupce. Nechť o software Orsoft účtujeme na analytice 013200 a na vše ostatní máme další 5 analytik. Jak to tedy nadefinovat?
K řádku pro Orsoft doplníme analytiku 013200 a do Ostatních dám rozdíl syntetického účtu 013 a analytiky 013200. Výsledek by měl vypadat takto:

Je zde patrné, že pokud potřebujeme něco odečíst, obrátit znaménko, stačí pře daný údaj napsat znaménko mínus. Jak se tato definice odrazí ve výpočtu, to si ukážeme až v dalším příspěvku. Nyní se budeme věnovat dalším možnostem, které jsou k dispozici v definici.

U některých účtů jsou použita písmenka A (převážně jde o korekce). Zde je nutné doplnit analytické účty, které vstupují do tohoto řádku výkazu. Pokud v definici u účtu zůstane tento zástupný znak, žádné číslo se z účetnictví při výpočtu nezíská.

Další možností je definování součtů. U výkazu rozeznáváme součet řádků a sloupců – z toho vyplývají zkratky SUMR a SUMS. Za těmito zkratkami se uvede do závorek pořadové číslo sloupce/řádku, které do součtu vstupují (obdoba MS Excel). Pokud potřebujeme odečítat, opět použijeme znaménko mínus před daný sloupec/řádek.

Poslední možností, kterou máme při definování jednotlivých buněk, je možnost použít písmeno  D (X, S, R). Co se pod nimi skrývá? D znamená dotažení, neboli říkáme, že chceme dotáhnou číslo z již existujícího výkazu. Takže do závorky uvedu, z jakého výkazu, z jakého sloupce a nakonec i z jakého řádku. Na obrázku je to vidět ve sloupci minulé období, v druhém řádku. Zde je to použito pouze jako příklad, kdy zde dotahujeme z Rozvahy minulého období, sloupce netto, řádek 1 a 3. Ten kód RA znamená, že jde o Rozvahu – Aktiva, samozřejmě existuje i RP pro pasiva, Z jako zisk a ztráta, ZN – zisk a ztráta náklady (radnice), ZV – zisk a ztráta výnosy a D – pro výkaz DPH.

Samozřejmostí je, že program hlídá obsah vyplněných polí, aby nedocházelo k zadání něčeho, co nejde při výpočtu výkazu zpracovat:
 
Chybová zpráva se odkazuje na nápovědu, ve které jsou popsány veškeré možnosti vyplnění buněk výkazu i s příklady. Teď tedy již víme,  jak si nadefinujeme výkaz a jak určíme vstupní hodnoty do jednotlivých buněk výkazu. 
 

 
 
Na co se můžeme těšit v dalším příspěvku? 
 
Příště se podíváme na výpočet, ukládání, přepočítání výkazů i na zobrazení starších výkazů pro zadané období.


Tento příspěvek pro vás připravil Lukáš Trávník, Vývoj ERP.
 

čtvrtek 9. dubna 2015

Výkazy - část první - Definice výkazu


Pojem výkazy jistě není třeba upřesňovat. Mnoho generací programátorů se již potýkalo s úkolem vytvořit takové výkazy, které by odpovídaly právě platné legislativě, zároveň zohledňovaly specifika každého zákazníka a navíc se vytvořily mžiknutím oka po stisknutí jednoho tlačítka.
Kromě výše uvedených požadavků jsme se při vytváření výkazů v Orsoftu Open navíc zaměřili i na vytvoření maximálního komfortu pro uživatele. V současné době pracujeme na legislativních výkazech, konkrétně jde o výkaz Rozvaha, Zisk a ztráta a DPH. Následovat bude Příloha, Peněžní toky a kapitál.

Nejdříve se seznámíme s procesem definování výkazu jako takového (nikoli definice jeho obsahu) tj. rozložením obrazovky, ovládáním a zásadami pořízení.
  
Definování výkazu
Patrně vás překvapí velmi jednoduchá nabídka pro práci s výkazy. Celá oblast pořízení a výpočtu výkazů se skrývá pouze pod třemi položkami v menu. A navíc uživatelům jsou k editaci přístupné pouze dvě z nich - Definice legislativních výkazů a Databáze vypočtených výkazů.

Pod poslední nabídkou – Povolené názvy sloupců  - jsou definice sloupců, se kterými umí Orsoft Open pracovat. Jsou zde také informace pro tisk výkazu. Touto nabídkou se však v tomto příspěvku zabývat nebudeme.


Zaměříme se na volbu Definice legislativních výkazů. Po jejím spuštění se nám zobrazí okno s definicemi výkazů. Při návrhu výkaznictví pro Orsoft Open jsme se snažili vycházet z obecně známých a používaných postupů. Jako vzor výkaznictví nám posloužil jistě všem známý a běžně používaný MS Excel. Obdobně jako se v Excelu používá  sešit -> list -> řádky/sloupce jež tvoří buňky, tak i výkazu v OO se používá  hlavička -> části -> sloupce/řádky a jednotlivé buňky definice.  
 
Na následujícím obrázku vidíte rozložení obrazovky Definice legislativních výkazů:  
Postupně se seznámíme s jednotlivými částmi této obrazovky.  Nahoře
je logicky umístěna část nazývaná hlavička výkazu.Zde se definuje, o jaký výkaz jde, jeho název pro rozlišení, platnost, zda počítat výkaz z účtové osnovy/popřípadě dle definice výkazových řádku v daňových skupinách, způsob zaokrouhlení, typ obnosu a organizace. Dále jsou zde tři tlačítka  - zobraz definici, vypočti výkaz, zobraz výkazy - jejich funkci si postupně vysvětlíme.
Pořízení usnadňují především "rozklikávací" pole s možností výběru. Není teda potřeba vzpomínat či zjišťovat, které písmenko máme zvolit, abychom nastavili zaokrouhlení vždy dolů. Prostě rozklikneme a vybereme.
Části výkazu

 

V této části obrazovky se definuje seznam všech částí výkazu a jejich pořadí. Je to velmi jednoduché, pořizuje se pouze název části a její pořadí. Pořadí je hlídáno na duplicitu, při vložení nové části mezi již existující se přepíše pořadí následujících částí. Jak je patrné z následujícího obrázku (jde o části výkazu DPH), opět lze vybírat ze seznamu nadefinovaných částí.

 


Sloupce/řádky výkazuPráce v poslední části  obrazovky je již trochu náročnější. Jsou zde dvě záložky, jedna s definicí sloupců k dané části výkazu a druhá s definicí řádků k dané části výkazu. Nejdříve se podíváme na to, jak se definují sloupce.
Sloupce výkazů

Pro snadnější pořízení sloupců výkazů jsou opět k dispozici u většiny položek výběrová pole. Tedy kromě dvou zaškrtávacích políček a třech pořizovaných (pořadí, vzorec výpočtu a počet jednotek časového posunu).

Na obrázku je vidět definice sloupce Minulé období ve výkazu Rozvaha v jeho části aktiva. Z důvodu ukázky tato definice obsahuje hodnotu jednoduchého časového posunu.

Posledními třemi položkami říkáme, že chceme stav účtů ke konci roku, přesněji za minulý rok. Při pozornějším pohledu na obrázek si můžete všimnout, že u sloupce Netto je použit i vzorec výpočtu.  Ti z vás, kteří pracují v Excelu, už zřejmě tuší, co výkaz znamená. A ti ostatní si musí počkat na vysvětlení v příštím blogu.

Řádky výkazu (Vydržte, je to již poslední odstavec tohoto blogu!)
 
Pořízení definice řádku výkazu  je opět velmi jednoduché. Je třeba zadat pouze název řádku, jeho označení (položka výkazu), typ řádku a jeho pořadí. Pořadí je opět hlídáno na duplicitu a v případě vkládání dochází i k přepočtu pořadí následných řádků.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na následujícím obrázku je praktický příklad jak si do rozvahy vložit podpoložky, abychom si rozlišili položku B.I.3. Software. Jde o řádek 7, položka B.I.4. je řádek 8.

 
 


Po pořízení dvou nových       podpoložek je položka B.I.4. na řádku 10.  Co nám to udělá s definicí? Jak pořídíme to, co nám vstupuje do řádků a sloupců? Co se stane,
když budeme mít vše nadefinované a vložím další podpoložku?
Tyto a spoustu dalších otázek vám zodpovíme v dalším příspěvku na tomto blogu. Popis procesu vytváření výkazů jsme rozdělili do tří částí, na závěr posledního příspěvku budete mít možnost shlédnout videoukázku práce s výkazy. Tento příspěvek však bude zveřejněn až koncem měsíce května, tj. po letošní konferenci uživatelů. Ti co hoří nedočkavostí, mají možnost se zúčastnit letošní konference a vidět všechny ukázky naživo!
 
Připravil: Lukáš Trávník, Vývoj ERP
 
 
 

 
 
 
 
 

čtvrtek 2. dubna 2015

EDUMENU - nová úloha Řízení lidských zdrojů

 
Řízení lidských zdrojů je používáno u našich zákazníků již delší dobu, přesto dochází průběžně k jeho rozšiřování a obohacování o nové funkce. V poslední době byla  do podsystému Personalistka integrována  databáze  EDUMENU, která poskytuje více než 15 000 aktuálních nabídek kurzů a školení. A samozřejmě i řadu nástrojů souvisejících se vzděláváním zaměstnanců. Databázi EDUMENU využívá řada personálních systémů, její obsah aktualizuje firma Education, s.r.o.

EDUMENU je v dispozici v nabídce s názvem Kurzy, školení, vzdělávací akce. Uživatelé podsystému Personalistika tak mají možnost si prohlížet nabídky kurzů přímo v Orsoftu Open, nemusí je vyhledávat na internetu. Informace o kurzech  jsou však přístupné pouze pro čtení (nelze je aktualizovat).

Dříve, než se začne EDUMENU používat, je nutné si udělat import organizací a školení, která jsou k dispozici na webových stránkách EDUMENU. Zatím se import provádí v níže označených nabídkách, do budoucna uvažujeme o možnosti pravidelného automatického importu v nočních hodinách.
Pro EDUMENU je typická tato ikona:
Po importu je možné prohlížet jednotlivá školení a všechny informace se školením související přímo v Řízení lidských zdrojů.

 
Z každého školení (kurzu) je možné se prostřednictvím tlačítek Kompletní informace, Vyžádání informací, Objednat, Studium a Hotely dostat přímo na webové stránky Edumenu.cz. Z tohoto místa je také možné školení interaktivně objednat.
 
Orientaci v široké nabídce kurzů usnadňuje rozdělení na Kurzy na míru, Kurzy pro veřejnost, E-learning a Všechny kurzy. Dále je možné použít připravené filtry, které usnadňují výběr podle kategorie kurzu, termínu kurzu či výběr pouze z předem označených dodavatelů kurzů. Příklady připravených filtrů jsou zřejmé z následujícího obrázku:
 


V praxi bývá často zvykem, že jsou při výběru školení preferovány konkrétní školící firmy (například s dobrou dopravní dostupností). Proto existuje možnost si tyto školící organizace označit jako "preferované". Označení lze provést v seznamu organizací způsobem zřejmým z následujícího obrázku:
 
 
V seznamu školení lze zatrhnout položku s názvem "Jen vybrané organizace" - do přehledu školení a kurzů se dostanou pouze preferované školící organizace.


Automatický import vybraných školení z EDUMENU do Řízení lidských zdrojů se v současné době připravuje. Jakmile bude dokončen, dostane se konkrétní vybrané školení do plánovaných školení v Řízení lidských zdrojů automaticky a bude potřeba pouze doplnit účastníky školení.Připravili: Václav Hovorka, Vladislava Dejmková