Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pátek 21. dubna 2017

Majetek Open v praxi

Koncem roku 2016 byl podsystém Majetek poprvé nasazen do praxe u pilotních zákazníků.  V podnikatelské sféře to byl implementován ve firmě Sapeli a Vebatrade, v rozpočtové sféře se stal součástí nové implementace informačního systému města Nejdek. První implementace přinesly samozřejmě řadu zajímavých poznatků a zkušeností, které se pozitivně promítly do nového softwarového řešení Majetku. V průběhu jara letošního roku je podsystém Majetek postupně nasazován u dalších uživatelů.

Inventury v Majetku
V rámci prvních implementací bylo „vyladěno“ nové řešení inventarizací založené na rozšířených inventurních souborech, ve kterých je uchováván stav v okamžiku založení (zahájení) inventury. Podklady pro inventuru i inventurní zápisy jsou nově zpracovávány právě z těchto zdokumentovaných stavů, a tak jsou tak k dispozici i zpětně. Samozřejmostí je výpis zjištěných rozdílů ve stavech a lokalizaci majetku. Vše je stejným způsobem připraveno pro dlouhodobý majetek i majetek drobný (Operativní evidenci).

Majetek a Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
Primárně pro rozpočtovou sféru, resp. města a obce, je k dispozici skupina úloh, která pracuje s daty informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).  Majetek umí data, poskytnutá katastrálním úřadem ve standardizovaném formátu ISKN, nahrát do systému tak, aby byla k dispozici nejen pro prohlížení, ale také pro konkrétní porovnání stavu parcel v Majetku se stavem v katastru nemovitostí. Uživatel pak má možnost dát obě evidence do souladu.

Použití této skupiny úloh se předpokládá na městských a obecních úřadech, ale je možné ji využívat i v podnikatelské organizaci, pro kterou by to bylo zajímavé.Nadstavbové úlohy Majetku
Z nadstavbových úloh je kromě Operativní evidence připraveno k nasazení také Plánování odpisů a Účtovací maska majetku.

Dobrá zpráva na závěr:
Z Majetku Open můžete účtovat buď do původního Finančního účetnictví (dávkově) nebo do nového Finančního účetnictví – podnikatelského i rozpočtového (interaktivně).  Jinak řečeno – nový Majetek Open můžete používat také  v kombinaci s původním IS Orsoft.

                                Připravil:  Rostislav Opršal

středa 12. dubna 2017

Orsoft Open umí i "bigbagy"

Co je to bigbag? To bude určitě první otázka, která napadne snad každého. Zjednodušeně je to jen hodně velký pytel.  Mrkněte na obrázek níže!  Ve výrobních provozech firmy Europasta SE (středoevropský výrobce těstovin) se používají bigbagy  například pro polotovary určené ke šrotování nebo při expedici výrobků. 

Je jasné, že je třeba mít přehled o tom, kde se konkrétní bigbag právě nachází, co obsahuje, jaká je kvalita jeho obsahu (kontroluje laboratoř), na co se má jeho obsah použít a kdy a kam se má konkrétní bigbag přesunout. 

Pro podporu těchto procesů byl ve firmě Europasta SE vypracován projekt s názvem BigBagy obsahující tyto cíle:
  • Zajištění evidence a sledování oběhu bigbagů ve výrobním provozu
  • Využití těchto informací při plánování výroby
  • Provázání na laboratoř (kontrola kvality)
  • Inventarizace bigbagů
  • Využití mobilní aplikace na platformě Android ke snímání čárových kódů
  • Vybavení pracovišť příslušným hardware (mini PC, dotykový monitor, tiskárna pro tisk štítků).
V Orsoftu Open byl tento projekt podpořen řadou zakázkových úprav. K dispozici je nová agenda s názvem Evidence bigbagů a zároveň byla na platformě Android vytvořena mobilní aplikace OrtBB komunikující s Orsoftem Open.

Přístup k Evidenci bigbagů je usnadněn tím, že hardware umožňující přístup k Orsoftu Open je umístěn v tzv. kioscích co nejblíže k místu, kde se s bigbagy pracuje. Zároveň jsou některé úlohy této agendy ovládány prostřednictvím dotykové obrazovky - k dispozici je například nový záznam s grafickým výběrem polotovaru.


Jak to funguje?

K identifikaci bigbagu slouží štítek s čárovým kódem formátu A5, který je umístěn ve speciální kapse na povrchu bigbagu. Součástí čárového kódu je unikátní evidenční číslo bigbagu a další textové informace o jeho obsahu. Navíc štítek obsahuje i status – informaci o stavu.  Nově vzniklý bigbag je třeba pořídit v úloze Evidence bigbagů – po uložení záznamu se štítek vytiskne a umístí se do speciální kapsy na povrchu bigbagu.

Vytvoření štítku v Orsoftu Open - viz obrázek:


Poté již přichází na řadu mobilní aplikace s názvem OrtBB.  V okamžiku, kdy se bigbag nějakým způsobem mění (kontroluje, likviduje…), pracovník provádějící změnu použije mobil s touto mobilní aplikací a sejme identifikační štítek na bigbagu.  Na mobilu se mu zobrazí informace o bigbagu, které může ihned doplnit, opravit a uložit. Informace o provedené změně je automaticky zaslána na server a promítnuta do Evidence bigbagů.  
  Práci s mobilní aplikací  OrtBB ilustrují následující tři obrázky:

  
Mobilní aplikace je také využívána i při provádění inventur bigbagů. Cílem inventury je porovnání reálného stavu se stavem evidenčním. V tomto případě se snímače čárových kódů nastaví do režimu „inventura“, provede se nasnímání štítků, informace jsou automaticky zaslány na server a porovnají se stavem Evidence bigbagů. Pokud se najdou nějaké rozdíly (což je při této jednoduché a téměř dokonalé evidenci málo pravděpodobné 😊 ), lze na základě záznamů o provedených změnách dohledat kdo a kdy případnou změnu provedl/neprovedl.

Projekt  BigBagy byl již úspěšně uveden do praxe. Podle evidence provedených změn s mobilní aplikací dnes může pracovat více než 50 zaměstnanců.

Připravila: Vladislava Dejmková