Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 30. června 2014

Jak na uživatelské sestavy?

Uživatelské sestavy bývají často diskutovanou otázkou u typového ERP. Orsoft Open obsahuje podobně jako původní Orsoft sadu standardních (systémových) sestav. Pod slůvkem "standardní" si lze představit takové výstupy, o kterých předpokládáme, že je bude potřebovat a používat většina uživatelů. Pokud nebude pro někoho tato standardní sada postačující, je možné si buď upravit standardní výstupy nebo si vytvořit nové vlastní uživatelské výstupy.

A protože je vždy jednodušší upravit již existující a funkční výstup, nabízí Orsoft Open nástroj, který umožňuje vytvořit uživatelský výstup z již existujícího výstupu systémového. Tiskové výstupy jsou umístěny vždy pod ikonou tiskárny, kterou najdete jak v aktualizaci kterékoliv tabulky, ale může být umístěna i samostatně v menu. Šipka na následujícím obrázku ukazuje, že součástí nabídek tisků je i volba Konfigurace menu tisky.


 
Po výběru Konfigurace menu tisky máte možnost si vybrat kterýkoliv systémový výstup a provést jeho opis. Tím vytvoříte uživatelský výstup, jehož parametry můžete ještě dodatečně upravit. Na prvním řádku je název volby, tak jak se vám bude zobrazovat v menu. Popis si můžete upravit tak, abyste sami na první pohled poznali, co výstup obsahuje. ID oprávnění a název sestavy s cestou pro začátek měnit nedoporučujeme.
  

Po stisknutí tlačítka, na které ukazuje žlutá šipka, se automaticky dostaneme  do prostředí návrháře sestav s názvem iReport a otevře se nám " uživatelská verze" výstupu (sestavy). Nabídnutou sestavu můžeme začít upravovat. A tady nastává okamžik, kdy už potřebujeme nejen vědět, jak má vypadat výsledek, ale samozřejmě k tomu potřebujeme alespoň základní znalost iReportu. Velmi vhodná je i schopnost základní orientace v datovém modelu Orsoftu Open.Takto vypadá návrh velmi jednoduché sestavy pro podsystém Personalistika. Pokud budeme chtít odstranit sloupec Rodné číslo (z důvodu utajení), jednoduše nadpis sloupce a vlastní obsah sloupce smažeme. Obdobně probíhá přidávání nových položek do již existující sestavy.
 
 
Po provedených změnách si  svou uživatelskou sestavu uložíme. Po dalším kliknutí na ikonu tiskárna  se nám již nabízí  také "naše" sestava.
Původní systémová sestava se nijak nezmění.

Uživatelské sestavy jsou v menu vždy zařazeny za volbu Konfigurace menu tisky.


Malý slovníček pojmů:

sestava - tiskový výstup (na papír či obrazovku)

výstup - obecnější pojem, zahrnuje jak tiskový výstup, tak i další formy výstupu (do PDF, Excelu...)

systémový výstup - výstup, který je součástí Orsoft Open a byl připraven programátory. V rámci řešitelského servisu je udržován v souladu s platnou legislativou. Je součástí distribuce.

uživatelský výstup - vznikl činností uživatele, popřípadě konzultanta. Není součástí distribuce a tudíž ani nemůže být udržován v souladu s legislativou.


iReport - grafický návrhář sestav se prezentuje takovouto vstupní obrazovkou. 5.6.0 je číslo verze. Tento program je k dispozici na instalačním mediu Orsoft Open a je třeba ho nainstalovat na klienta.


Práci s iReportem nad datovým modelem Orsoftu Open si můžete vyzkoušet na školeních, které pořádá firma ORTEX.

pátek 20. června 2014

Jednoduchý nebo složený účetní zápis

...aneb dnes opět příspěvek s videem z oblasti Finanční účetnictví. V zorném poli jsou možné způsoby účetního zápisu. Můžeme si vybrat mezi jednoduchým a složeným účetním zápisem a vybraný způsob pak používat v celém Finančním účetnictví.

Další podrobnosti jsou v ukázce. Jen na počátku videa chvíli vydržte a zaposlouchejte se do vysvětlení rozdílu mezi oběma způsoby účetních zápisů.Dnešní ukázka byla připravena V.Zikánovou a L.Trávníkem z vývojového týmu Finanční účetnictví a namluvena Š.Vaňkovou ze Servisu.

úterý 17. června 2014

Jak vysypat data do Excelu?

Předpokládám, že všichni uživatelé často nebo alespoň občas pracují s Excelem, a tak uvítají jednoduchou funkci na export dat z Orsoftu Open do Excelu. Tuto funkci najdeme všude tam, kde je k dispozici typická ikona pro Excel - velké zelené X. Nabídka exportu dat do Excelu je k dispozici prakticky u každého pořizovacího formuláře v řadě základních ikon - viz následující obrázek.Tato funkce umožňuje export dat z příslušné tabulky do Excelu. Po kliknutí na nabídku "Vlastní export"  si můžeme  změnit název exportu a případně provést úpravu standardního exportu.

Na dalším  obrázku je příklad exportu dat z podsystému Personalistika, z adresáře zaměstnanců. Neprovádíme-li žádné změny v nastavení exportu, standardně se do Excelu přenesou všechna data, která se zobrazují v režimu "seznam". Nepřenášejí se tedy všechny položky příslušné tabulky, ale jen ty sloupce tabulky, které vidíme.Úpravy standardního exportu do Excelu

Potřebujeme-li exportovat do Excelu jiné položky, než jsou nabízeny ve standardu, můžeme si
požadavky na export upravit a uložit si je pod určitým názvem. Pokud například chceme, aby se adresy zaměstnanců exportovaly i s poštovními směrovacími čísly, je třeba si tuto položku přidat do exportu a umístit ji na vhodné pořadí. Postupujeme tak, že stisknete tlačítko "Výběr sloupců", na levé straně obrazovky vybereme příslušnou položku - v tomto případě "PSČ" a stiskneme tlačítko "Přidat vybrané". Nová položka se umístí automaticky na poslední pořadí. Pomocí tlačítka "Nahoru" ji můžeme posunout na libovolnou pozici.


To, co jsme si nastavili, si samozřejmě uložíme pod vypovídajícím názvem. Ostatně bude to export, který jsme si "ušili na míru" pouze pro sebe.

Obdobně postupujeme v situaci, kdy potřebujeme adresy zaměstnanců rozšířit nejen o PSČ, ale také o kontakt a zároveň chceme přejmenovat název nového sloupce v Excelové tabulce. V tomto případě se v pravé části tabulky postavíme na sloupec, který chceme přejmenovat, v položce "Hlavička sloupce" změníme text a potvrdíme OK. Celé nastavení exportu opět uložíme pod vhodným názvem.


Výsledkem těchto změn v nastavení jsou dva nové sloupce v Excelové tabulce: Povedené nastavení exportu máme samozřejmě uložené pro opakované použití.
Úpravy exportu do Excelu pro jiné uživatele nebo skupinu

Až dosud jsme prováděli uživatelské nastavení exportu z tabulky adres zaměstnanců do Excelu sami pro sebe. Pokud vznikne požadavek na takové úpravy exportu, které mají platit pro skupinu uživatelů, musí zasáhnout již administrátor. Přesuneme se v nabídce do jeho výsostných vod a v Nástrojích administrátora se nastavíme na Správu exportů do Excelu. Na obrázku jsou označeny dva exporty, které jsme si upravili podle svých požadavků a uložili.

Opisem záznamu získáme nový záznam, který můžeme přiřadit jinému uživateli. Pokud si vybereme druh Skupinové (exporty), můžeme nastavení konkrétního exportu do Excelu  přiřadit i skupině uživatelů.


Na závěr opět malé upozornění:

V tomto příspěvku je stále řeč o uživatelských exportech do Excelu. Kromě toho existují také systémové exporty do Excelu, ale o těch bude řeč zase někdy jindy.

středa 4. června 2014

Hlavní kniha - výběry

Následující video již bylo předvedeno na konferenci uživatelů dne 29.5.2014. Protože však někteří z našich zákazníků neměli možnost se konference zúčastnit, objevuje se první z prezentovaných videí také v tomto blogu.

Video není ozvučené, tak jen krátce o tom, co obsahuje. Jsme v podsystému Finanční účetnictví a v následující ukázce jsou předváděny možnosti výběru z hlavní knihy. Období, za které chcete zobrazit obsah hlavní knihy se omezuje zadáním data ke dni. Výběr probíhá podle zadaných parametrů. V naší ukázce je to podle účtu či útvaru nebo v kombinaci obou nositelů. V závislosti na tom, jaké nositele nákladů jsou aktivní, je možné provádět i další druhy výběrů.  Nastavené výběry je možné si uložit pro opakované použití.


 
 
 
Po prezentaci tohoto videa se objevily dotazy od zákazníků, zda lze pro výběr z hlavní knihy použít i tzv. nespojité intervaly. Jako ukázku toho, jak může vhodný dotaz ve správnou chvíli ovlivnit vývoj produktu, si můžete prohlédnout výsledek práce našich vývojářů v této oblasti za uplynulých pár dní.
 
 
Zadávání požadavků na výběr z hlavní knihy se změnilo. Tlačítkem [ + ] dole můžete přidávat další řádky se zadáním požadovaného intervalu. Tlačítkem [ - ] je samozřejmě můžete odstraňovat, pokud jste se zmýlili.

Na závěr stisknete tlačítko [ OK ] a v tomto případě dostanete následující výběr z hlavní knihy:Poučení na závěr:
Správná připomínka ve správné chvíli - to je to, co očekáváme od našich zákazníků. Své připomínky můžete uplatňovat i prostřednictvím komentářů k tomuto blogu.