Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 13. října 2014

Poprvé o podsystému Skladování

Podsystém Skladování je součástí modulu Logistika a zatím ještě nebyl na tomto blogu samostatně představen. Ráda bych toto nedopatření dnes trochu korigovala a seznámila vás s pořízením skladových pohybů ve skladové evidenci.

Ale nejdříve malé "opakování". Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open. Základem této strategie je jednotný datový model pro tyto moduly v obou systémech. Realizace této zásady prakticky uživatelům umožňuje střídat práci  v původním Orsoftu s prací v novém Orsoftu Open. V tomto konkrétním případě to znamená, že od verze 15.1 se mohou uživatelé podsystému Skladování seznámit s pořizováním vstupních dat  pro Skladování v Orsoftu Open a střídat používání obou systémů.

Ukázka z nabídky podsystému SkladováníDetail hlavičky skladových pohybů


Informace pořizované do hlavičky skladového pohybu se zadávají na jedné obrazovce. Pořizují se pouze ty údaje, které odpovídají variantě zpracování, která vychází ze zvoleného skladového pohybu. Číslo dokladu se přiděluje dle zadané masky u dokladové řady a ukládá se do tabulky použitých čísel dokladů.


Řádkové zobrazení skladových pohybů


  
Skladové pohyby jsou barevně odlišeny - příjmy zeleně, výdeje červeně. Jsou připraveny tři systémové (čtyřlístkové) filtry.
 
Primárně je filtr podle účetního data nastaven na aktuální měsíc a jeden měsíc zpět .

Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí pohyby za aktuální rok.
 
Kliknutím na ikonu  se zobrazí všechny skladové pohyby.
 
 
  Pomocí ikony "Vyhledat"  se nastavíme na doklad VPA a protidoklad PPA, nebo na doklad    PN a k němu vygenerovanou výdejku VS (průběžku).
 
Pomocí této ikony vytvoříme storno doklad.
 
 
Ikona "Tisk" slouží pro tisk formuláře.
 
Pod ikonou "Další"se skrývají další akce související s obsahem pořizovací obrazovky. V tomto případě jde o následující akce:
  • Přepočet množství a hodnoty za doklad
  • Dotažení položek z kopírované hlavičky doklad
  • Meziskladový převod položek z dokladu VPA do PPV
  • Rozpuštění dodatečných nákladů na hlavičce dokladu PN do položek
  • Vygenerování výdejky (průběžky) VS k příjemce PN

Položky skladových pohybů - detail pořízení


Rovněž pro položky skladových pohybů platí, že se pořizují na jedné obrazovce a editují se pouze ty údaje, které odpovídají variantě zpracování.


Opis skladového dokladu

Stavy skladůPod ikonou "Další" se skrývá funkce Přepočet skladové karty.

V nabídce "Tisk" jsou zatím připraveny sestavy Stavy skladů, Bezpohybové zásoby a Pohyb zásob na skladové kartě za období.


A aby vše nebylo pouze zalité sluncem, je třeba přiznat i jednu méně příjemnou stránku. Zásada jednotného datového modelu pro původní i nový Orsoft open si vyžádá při přechodu z verze 14.1 na verzi 15.1 konverze v podsystému Skladování.Příspěvek byl připraven na základě podkladů od Marcely Martínkové a Miloslava Matouška. Oba pracují ve firmě ORTEX v úseku Vývoj  na vývoji modulů Prodej, Logistika a Výroba.