Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 31. března 2014

Finanční účetnictví - deníky

Součástí IS Orsoft Open je kompletně nový modul Finanční účetnictví. Kompletně nový modul znamená, že v něm budete marně hledat pozůstatky původního Finančního  účetnictví Orsoftu, které mnohaletým vývojem postupně ztrácelo na přehlednosti. Bohaté zkušenosti vývojářů okořeněné poznatky z praxe vykrystalizovaly v produkt, postavený na zcela nové logice a se zřetelně definovanými klíčovými procesy finančního účetnictví. Tato skutečnost však nevylučuje možnost přizpůsobit si standardní řešení konkrétním podmínkám a zvyklostem jednotlivých zákazníků.

 Základem modulu Finanční účetnictví  je pětice účetních deníků:

Deník došlých faktur slouží pro pořízení, opravy a prohlížení došlých předpisů v členění  podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Odsouhlasené faktury jsou předávány k likvidaci a vybírány do příkazů k úhradě k zaplacení. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u dokladové řady.


Deník vydaných faktur je určen pro evidenci a zpracování vystavených faktur, které vznikají buď pořízením nebo importem z jiného systému.


 Deník bankovních dokladů se používá k ručnímu nebo automatickému zpracování soupisky z banky.


Deník pokladních dokladů  obsahuje pořízení a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů, a to současně v jedné nebo několika pokladnách bez nutnosti okamžitého uvedení účetních kontací.


Deník interních dokladů slouží k pořízení  a zpracování ostatních dokladů.


Účetní informace z deníků jsou promítány do hlavních účetních a saldokontních knih.

Postavení účetních deníků se logicky promítá i do  uspořádaní nabídek pro práci s modulem Finanční účetnictví (viz obrázek vpravo). Prvních pět nabídek obsahuje právě účetní deníky a funkce s nimi spojené, na nejvyšší úrovni je k dispozici ještě nabídka Účetní knihy a nabídka  Výkazy.

Hlavní nabídka se samozřejmě dále člení, ale i tady dochází k významné změně. Členění již není několikastupňové, výběr jednotlivých procesů, funkcí a akcí je umožněn ve většině případů přímo z pořizovacího formuláře. Touto změnou chceme vyhovět často se opakujícímu požadavku "mít všechno na jedné obrazovce". I když je to požadavek prakticky nesplnitelný, protože velikost obrazovky je konečná (a navíc může být u každého zákazníka jiná), předpokládáme, že řešení "ala chytrá horákyně" bude vyhovující.

K dispozici jsou nejen informace z právě otevřeného formuláře, ale i řada informací souvisejících. Do horní formulářové lišty jsou doplněna tlačítka pro nejčastěji prováděné akce. Pokud je souvisejících akcí větší množství a jednotlivá tlačítka by se prostě nevešla, jsou další akce k dispozici po stisknutí ikony s názvem Další.

Většina formulářů má ve spodní části umístěny tzv. záložky - prakticky se prostřednictvím záložky dostanete jak na další stránky formuláře, tak i do dalších souvisejících tabulek.
 
 
 
 
 
 

pondělí 24. března 2014

Uživatelské atributy aneb kam zadat číslo bot

Nadpis tohoto příspěvku je třeba brát trochu s nadsázkou. Většinou nepotřebujete zadat do informačního systému číslo bot vašeho zaměstnance. I když třeba u stavebních dělníků, kteří fasují pracovní obuv to není až tak nelogický požadavek. Ale prostě potřebujete zadat a evidovat nějaké informace, pro které jste nenašli odpovídající "políčka".

První, co vás napadne, je použít  položku "Poznámka". Poznámka  bývá umístěna většinou na konci pořizovacího formuláře a je pro tento účel určena.  Název této položky si dokonce můžete i přejmenovat podle své potřeby. Pokud však potřebujete evidovat více dodatečných údajů, je pro vás určen nástroj s názvem Uživatelské atributy. Tento nástroj můžete použít z jakéhokoliv pořizovací obrazovky, stačí stisknout následující ikonu:


Například si představte, že chcete o každém zaměstnanci vědět, ve které budově pracuje, na jakém poschodí a v jaké místnosti.  Tyto informace  nejsou v Personalistice standardně evidovány. Rozhodnete se, že byste je chtěli evidovat společně se základními údaji o zaměstnanci tj. v tabulce s názvem Identifikace občana. Po stisknutí ikony s názvem Uživatelské atributy je třeba zadat informace o  údajích, které chcete sledovat.

Ke každé  nové položce je třeba nejdříve zadat její vlastnosti včetně popisu,  který se následně bude objevovat na pořizovací obrazovce. Na závěr  použijete tlačítko Aktivovat. To je signál k tomu, že se automaticky vytvoří záložka s novými položkami.

Poznámka:
Novou záložku s vašimi vlastními novými položkami uvidíte samozřejmě až po znovuotevření pořizovacího formuláře.V pořizovacím formuláři vznikne automaticky nová záložka s názvem Uživatelské atributy, nové položky jsou přidány také na konec řádků seznamu.

Po "kliknutí" na novou záložku můžete pořizovat nové položky:


Tímto způsobem lze přidávat "vlastní" položky ke všem pořizovacím formulářům. Tyto položky lze dále používat stejně jako všechny ostatní položky tj. mohou být i součástí výstupů (sestav).


pondělí 17. března 2014

Pomocníci - našeptávače a rozbalovací seznamy.

Dnešní příspěvek je věnován dvěma šikovným vychytávkám, které vám mohou pomoci zejména při pořizování údajů.  Jednou z nich jsou tzv. našeptávače. Pravděpodobně jste se s nimi setkali již ve webových prohlížečích nebo při psaní textu v mobilu. Jejich funkce spočívá v tom, že se snaží podle prvních znaků, které napíšete odhadnout a nabídnout pokračování textu. A ušetřit čas, zrychlit práci, snížit chybovost. Tato pomůcka není k dispozici ke každému pořizovanému údaji. Je na programátorovi, aby zvážil, ke kterémi pořizovacímu poli je našeptávač vhodný a jak jej naprogramovat. 
Typickým přikladem našeptávače je například pole, kde je třeba zadat člověka, kterého chceme vybrat z nějaké již dříve definované skupiny lidí. Protože většinou známe jeho příjmení, začneme psát první písmena. A dole pod místem kam pořizujeme příjmení nám naskakuje seznam příjmení, které vyhovují našemu zadání. S každým zadaným písmenem se nabízený seznam většinou zúží, odpadnou nevyhovující příjmení. Pokud v seznamu dole uvidíme příjmení, které hledáme, klikneme na něj a tím jej přesuneme do pořizovacího pole (často i s dalšími souvisejícími údaji).


Existuje samozřejmě řada dalších situací, kde jsou našeptávače použité a usnadňují práci. Na obrázku je příklad "našeptávače" pro místo, odkud začíná trasa.

 
Zajímavou specialitou jsou tzv. našeptávače "duo". Zjednodušeně našeptávají ke dvěma různým textům. Vysvětlení bude asi nejlepší na praktickém příkladě. U zaměstnance je možné vyhledávat nejen podle jména, ale také podle osobního čísla. Pokud do příslušného pole pořídíte místo prvního písmene příjmení číslici, nabidnou se vám všichni zaměstnanci, jejichž osobní číslo začíná touto číslicí. Zadáním dalších číslic se nabízený seznam zase zužuje. Znáte li příjmení zaměstnance, začnete psát do stejného pole první písmena příjmení. Na konkrétním poli "duo" našeptávače si tedy můžete si vybrat, podle čeho si necháte našeptávat.  A kdo našeptávačům nefandí, může je prostě ignorovat a používat klasickou šipku pro vstup do celého seznamu pro výběr.

 
Druhým významným pomocníkem při pořízeni je tzv. rozbalovací seznam. Někdy jsou pro tento ovládací prvek používány i další názvy jako výběrové pole, roletka či čistě programátorsky combo box.
Jeho využívání je výhodné zejména u číselníků, kdy vybíráme z menšího počtu položek. Obsah rozbalovacího seznamu si zobrazíme kliknutím na malou šipku vpravo. Výběr ze seznamu rozvinutého dole provedeme kliknutím na příslušnou položku seznamu.pondělí 3. března 2014

Generování do šablon formátu docx


S požadavkem na generování do šablon se v praxi setkáváme v těch případech, kdy se výsledný obsah dokumentu mění nejen podle konkrétních dat, ale také se mění text dokumentu podle situace, ke které se dokument vztahuje. Typickým příkladem takového dokumentu je například smlouva nebo různé pracovněprávní dokumenty. Pro vytváření těchto dokumentů je v Orsoftu Open k dispozici nová funkcionalita, kterou pracovně nazýváme generování do docx šablon.
Základem generování do šablon je vytvoření nové šablony v MS Word. Vzorové šablony jsou součástí Orsoft Open (jsou vytvořeny programátory) a jsou k dispozici v administraci Základní části – nabídka Správa šablon a sestav. Dodaná šablona je tedy jakýsi vzor, který si může každý uživatel přizpůsobit podle svých zvyklostí a potřeb. Programátor umístí do šablony kromě vzorového textu také tzv.  activeX prvky, které ve fázi generování zajišťují naplnění dokumentu příslušnými daty. Dále musí programátor ještě vytvořit objekt naplněný daty pro příslušný dokument. To s sebou samozřejmě nese jak načtení dat, tak i úpravu dat pro zobrazení ve zvolené šabloně.  Takto vytvořené objekty jsou předány jako parametry obecnému programu pro generování šablon.

Příklad: šablona žádosti o provedení lékařské prohlídky - na obrázku lze rozlišit běžný text dokumentů a vložené activeX prvky. 
 
 


Také naplnění dokumentu daty lze ovlivnit prostřednictvím uživatelsky zadaných kritérií, která mohou obsahovat i požadavek na duplikaci stránek šablony. To prakticky znamená, že pro jeden záznam z databáze se vygeneruje a naplní celý rozsah jedné šablony. Takto vytvořená jedna kopie šablony se postupně umísťuje do souboru formátu docx a ukládá se. Následně se přenese ze serveru na klienta, kde se otevře.

Tímto způsobem vytvořený soubor docx je rovněž čitelný v OpenOffice či LibreOffice, kde se dá uložit jako dokument této cílové aplikace a dále upravovat.

A na závěr dobrá zpráva pro uživatele Orsoftu Open:
Pokud vám budou vyhovovat vzorové šablony a data pro ně připravená, nic upravovat ani měnit nemusíte. Pouze spustíte nabídku připravenou pro vytváření konkrétních dokumentů.

Připraveno volně dle podkladů K. Chlupsy.
   

Finanční účetnictví aneb jak se modeluje nový podsystém

Jistě jste zaregistrovali, že již nějakou dobu intenzivně pracujeme na vývoji nového Finančního účetnictví v rámci Orsoftu Open. Důležitou etapou ve vývoji nového podsystému je analýza.  Začíná detailním zmapovánim procesů, požadavků a funkcí. Pokračuje jejich zobecňováním a tříděním do skupin, hledáním nejvhodnějšího návrhu řešení z logického pohledu. Výsledkem analýzy je kromě jiného i model budoucího stavu či tzv. funkční architektura. 

Vlastní  vytváření modelu lze podpořit použitím nástrojů, které tento proces zpřehledňuji a unifikují. Ve firmě ORTEX je k těmto účelům využíván Enterprise Architect (EA). Jde o kompletní nástroj pro systémovou a analýzu a návrh, který pokrývá celý životní cyklus vývoje systému. Ukázka funkční architektury podsystému Finanční účetnictví: