Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 3. března 2014

Generování do šablon formátu docx


S požadavkem na generování do šablon se v praxi setkáváme v těch případech, kdy se výsledný obsah dokumentu mění nejen podle konkrétních dat, ale také se mění text dokumentu podle situace, ke které se dokument vztahuje. Typickým příkladem takového dokumentu je například smlouva nebo různé pracovněprávní dokumenty. Pro vytváření těchto dokumentů je v Orsoftu Open k dispozici nová funkcionalita, kterou pracovně nazýváme generování do docx šablon.
Základem generování do šablon je vytvoření nové šablony v MS Word. Vzorové šablony jsou součástí Orsoft Open (jsou vytvořeny programátory) a jsou k dispozici v administraci Základní části – nabídka Správa šablon a sestav. Dodaná šablona je tedy jakýsi vzor, který si může každý uživatel přizpůsobit podle svých zvyklostí a potřeb. Programátor umístí do šablony kromě vzorového textu také tzv.  activeX prvky, které ve fázi generování zajišťují naplnění dokumentu příslušnými daty. Dále musí programátor ještě vytvořit objekt naplněný daty pro příslušný dokument. To s sebou samozřejmě nese jak načtení dat, tak i úpravu dat pro zobrazení ve zvolené šabloně.  Takto vytvořené objekty jsou předány jako parametry obecnému programu pro generování šablon.

Příklad: šablona žádosti o provedení lékařské prohlídky - na obrázku lze rozlišit běžný text dokumentů a vložené activeX prvky. 
 
 


Také naplnění dokumentu daty lze ovlivnit prostřednictvím uživatelsky zadaných kritérií, která mohou obsahovat i požadavek na duplikaci stránek šablony. To prakticky znamená, že pro jeden záznam z databáze se vygeneruje a naplní celý rozsah jedné šablony. Takto vytvořená jedna kopie šablony se postupně umísťuje do souboru formátu docx a ukládá se. Následně se přenese ze serveru na klienta, kde se otevře.

Tímto způsobem vytvořený soubor docx je rovněž čitelný v OpenOffice či LibreOffice, kde se dá uložit jako dokument této cílové aplikace a dále upravovat.

A na závěr dobrá zpráva pro uživatele Orsoftu Open:
Pokud vám budou vyhovovat vzorové šablony a data pro ně připravená, nic upravovat ani měnit nemusíte. Pouze spustíte nabídku připravenou pro vytváření konkrétních dokumentů.

Připraveno volně dle podkladů K. Chlupsy.
   

Žádné komentáře:

Okomentovat