Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

čtvrtek 31. července 2014

Ceník - široké spektrum údajů v jednom objektu


Jedním z výrazných rysů datového modelu Orsoft Open je sdružování potřebných tabulek do jedinečných objektů. Tak tomu je i v oblasti ceníku a jeho jednotlivých částí.  Rozdělení tabulek v tomto případě zůstává sice stejné jako v IS Orsoft, ale jak je z přiloženého obrázku vidět, tabulky jsou spojeny do jednoho celku pracovně nazývaného Ceník. Práce se standardními a známými částmi  Ceníku však přesto obsahuje několik novinek.Obdobným způsobem jsme přistoupili i k samotné obsluze Ceníku. Zřejmě nejčastější používaná varianta bude editace z jednoho místa – v naší terminologii pojmenované jako „Ceník“ (někdy také jako Ceník – základ). K některým jiným úkonům se může hodit editace jednotlivých částí přímo z menu (viz obrázek vpravo). 

Pro vlastní editaci je třeba zdůraznit několik základních vlastností. Tak např. po editaci „Základu“ se vždy automaticky založí řádek v tabulce „Obchodní doplněk“, ale nikoliv v ostatních tabulkách, které zase nejsou tak často využívány. Z toho také vyplývá, že editovat a zakládat tyto další doplňky je možné jedině po vytvoření a uložení „Základu“.

Jaké jsou výhody propojení údajů do jednoho objektu?
Toto propojení přináší možnost "poskládat si"  browse Ceníku z libovolných údajů z různých částí ceníku včetně možnosti třídění, výběrů a filtrů na základě takto připojených údajů. Další  možností je vytvoření uživatelských detailů se zobrazením údajů z více tabulek. A samozřejmě musíme zmínit snazší vytváření uživatelských sestav a výstupů v generátoru sestav JASPER. Toto samozřejmě není výčet všech výhod, ale spíše upozornění na ty nejdůležitější z pozice běžného uživatele.

Editace jednotlivých částí ceníku


Při editaci základního ceníku v tzv. duálním režimu je možné snadno přecházet do jednotlivých částí ceníku pomocí záložek v detailu (viz obrázek). Části jako „obchodní doplněk“ či „Výrobní doplněk“ jsou uživatelům IS Orsoft většinou známy – ať už z používání v podsystému Prodej, Skladování nebo Nákup. Chceme proto zejména upozornit na méně známé doplňky, které se v Orsoftu Open stávají standardní součástí objektu Ceník. Jedná se o doplněk pro Web objednávky a doplněk používaný pro EDI komunikaci.

Doplněk pro WEB objednávky je určen pro specifické prostředí objednávkového systému v provozu pekáren a jejich odběratelů, kteří si mohou sami online objednávat pekárenské a cukrářské výrobky.

Novinkou v doplňcích ceníku je hlavně doplněk EDI, který obsahuje několik desítek nových údajů,
které by potenciálně mohly být požadovány mezi firmami v EDI komunikaci zejména na úrovni PRICAT a ORTDER - neboli ve vyměňovaném ceníku, případně v objednávkách. Jak je také patrné z přiloženého obrázku, je část EDI doplňku rozdělena znovu do několika souvisejících částí, které jsou dostupné v detailu přes další příslušné záložky. Využití těchto nových údajů je plně v kompetenci uživatelů - údaje nejsou v žádném případě povinné ani kontrolované na nějaké číselníky. Jejich využití je prozatím chápáno jako výčet dalších zcela formálních údajů, které nejsou používané v žádných algoritmech či standardních výstupech.

A na čem právě v této oblasti pracujeme?

Připravujeme ukládání a zobrazování grafických prvků - např. obrázků výrobků, materiálů, čárových kódů. Také pracujeme na významnějších změnách ve velmi důležité skupině úloh s názvem "cenová tvorba". Ale o tom až někdy jindy.

Příspěvek připravil Richard Bejr
 
 

 
 
 


 

čtvrtek 17. července 2014

Zaklínadlo "párování"

Jistě mi dáte za pravdu, že v současném IS Orsoft není vždy jednoduché mít správnou představu o tom, které faktury jsou spárované s platbami a které nikoliv. Termín „párovaní“ je jakési zaklínadlo, které se sice často používá, ale přesto zůstávají některé faktury dlouho nepřiřazené. A to nejen proto, že nejsou ještě zaplacené…

V IS Orsoft Open  přistupujeme  k párování tak trochu  jinak.  Základním údajem pro párování sice zůstává kombinace variabilního symbolu a čísla firmy, ale snažíme se platbu s fakturou spojit automaticky a co nejdříve.  Ideálně dochází k párování   automaticky v okamžiku, kdy odchází nebo přichází platba za fakturu.

Cílem našeho řešení je:
  • Včasné propojení platby s fakturou
  • Okamžitý přehled souvisejících dokladů – např. propojení daňového dokladu, vyúčtování faktury se zálohovou fakturou
  • Evidence předání příkazu do banky – zde rozlišujeme příkazy na cestě (faktura je navržena k platbě, ale ještě není do banky odeslána) a příkazy odeslané do banky (byl vytvořen soubor pro banku)
Přehled o všem, co souvisí s konkrétní fakturou, můžeme získat z následující obrazovky:

 V Orsoftu Open je možné snadno získat aktuální stav za celou firmu. K tomuto účelu slouží:
  • Aktuální stav pohledávek a závazků v kumulaci za firmu (s možností pohledu na detail  - viz obrázek „Pohledávky“
  • Možnost přepočítat pohledávky a závazky k určitému datu – k tomuto účelu slouží ikona „Přepočítat“ za položkou „Ke dni“
  • Samostatně jsou vedeny údaje pro zálohové listy – aktuálně se sleduje přiřazení daňového dokladu a konečné faktury k zálohovému listu.Možná vás napadne škodolibá otázka - co s platbami, které se automaticky nespárují?

Důvodem bývá  zpravidla nekompletní kontace nebo je platba označená jinou chybou. Nepřiřazené platby najdeme v přehledu aktuálních stavů pohledávek v poli „Platby bez faktur“.

Nejdříve musíme zjistit, o jakou platbu se jedná. Pokud je to úhrada faktury, potom musíme fakturu dohledat a platbu přiřadit ručně.

pátek 4. července 2014

Jednoduchá navigace

Při prezentacích Orsoftu Open stále zdůrazňujeme, že dochází k významnému zjednodušení navigace v systému. Samozřejmě aniž by došlo k jakémukoliv omezení funkčnosti. Proti původnímu Orsoftu je to opravdu  výrazná změna! Na následujících obrázcích si můžeme porovnat nabídku podsystému Personalistika v původním a novém řešení:
 
 

A nyní důkaz toho, že i v novém Orsoftu Open zůstávají k dispozici v oblasti tabulek o zaměstnancích  všechny funkce. A jak bylo již v jednom příspěvku řečeno, všechny jsou přístupné pěkně z jednoho místa.


Seznam všech tabulek souvisejících se zaměstnancem je v horních dvou lištách a střídavě můžeme otvírat jednotlivé tabulky a pracovat s nimi. Existují zde dva režimy práce - viz spodní červený rámeček. První z režimů má zatím pracovní název SAM tj. zkratka ze slova samostatný. Tento režim si zvolíme tehdy, když chceme pracovat se záznamy o různých zaměstnancích v jedné tabulce. Druhý z pracovních režimů má pracovní název ZAV tj. zkratka ze slova závislý. Tento režim si zvolíme tehdy, když chceme pracovat se záznamy jednoho zaměstnance v různých tabulkách. Na první pohled je to možná složité, ale výhody každého režimu jsou zřejmé již po krátkém vyzkoušení.
 
Prakticky na stejném principu jsou uspořádány všechny číselníky používané v podsystému Personalistika.
 
 
V horní liště jsou jednotlivé oblasti, ve spodní liště jsou k dispozici záložky pro číselníky používané v konkrétní oblasti. Zde jsou všechny číselníky k dispozici na jednom místě, jejich obsah uvidíme hned po jednom kliknutí. Variantně lze k číselníkům přistupovat z ikony "Další" v aktualizaci konkrétní tabulky s údaji o zaměstnancích.
 
K vyšší přehlednosti nabídek vede i další změna. Tisky a funkce související s příslušnou tabulkou jsou přístupné z aktualizace prostřednictvím ikon "tiskárna" a "další". Co všechno můžeme najít pod ikonou "další" vidíme na následujícím obrázku z podsystému Doprava.A čas, který ušetříte přehlednou navigací  v Orsoftu Open můžete věnovat třeba aktivnímu pobytu v přírodě.