Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

čtvrtek 17. července 2014

Zaklínadlo "párování"

Jistě mi dáte za pravdu, že v současném IS Orsoft není vždy jednoduché mít správnou představu o tom, které faktury jsou spárované s platbami a které nikoliv. Termín „párovaní“ je jakési zaklínadlo, které se sice často používá, ale přesto zůstávají některé faktury dlouho nepřiřazené. A to nejen proto, že nejsou ještě zaplacené…

V IS Orsoft Open  přistupujeme  k párování tak trochu  jinak.  Základním údajem pro párování sice zůstává kombinace variabilního symbolu a čísla firmy, ale snažíme se platbu s fakturou spojit automaticky a co nejdříve.  Ideálně dochází k párování   automaticky v okamžiku, kdy odchází nebo přichází platba za fakturu.

Cílem našeho řešení je:
  • Včasné propojení platby s fakturou
  • Okamžitý přehled souvisejících dokladů – např. propojení daňového dokladu, vyúčtování faktury se zálohovou fakturou
  • Evidence předání příkazu do banky – zde rozlišujeme příkazy na cestě (faktura je navržena k platbě, ale ještě není do banky odeslána) a příkazy odeslané do banky (byl vytvořen soubor pro banku)
Přehled o všem, co souvisí s konkrétní fakturou, můžeme získat z následující obrazovky:

 V Orsoftu Open je možné snadno získat aktuální stav za celou firmu. K tomuto účelu slouží:
  • Aktuální stav pohledávek a závazků v kumulaci za firmu (s možností pohledu na detail  - viz obrázek „Pohledávky“
  • Možnost přepočítat pohledávky a závazky k určitému datu – k tomuto účelu slouží ikona „Přepočítat“ za položkou „Ke dni“
  • Samostatně jsou vedeny údaje pro zálohové listy – aktuálně se sleduje přiřazení daňového dokladu a konečné faktury k zálohovému listu.Možná vás napadne škodolibá otázka - co s platbami, které se automaticky nespárují?

Důvodem bývá  zpravidla nekompletní kontace nebo je platba označená jinou chybou. Nepřiřazené platby najdeme v přehledu aktuálních stavů pohledávek v poli „Platby bez faktur“.

Nejdříve musíme zjistit, o jakou platbu se jedná. Pokud je to úhrada faktury, potom musíme fakturu dohledat a platbu přiřadit ručně.

Žádné komentáře:

Okomentovat