Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

čtvrtek 31. července 2014

Ceník - široké spektrum údajů v jednom objektu


Jedním z výrazných rysů datového modelu Orsoft Open je sdružování potřebných tabulek do jedinečných objektů. Tak tomu je i v oblasti ceníku a jeho jednotlivých částí.  Rozdělení tabulek v tomto případě zůstává sice stejné jako v IS Orsoft, ale jak je z přiloženého obrázku vidět, tabulky jsou spojeny do jednoho celku pracovně nazývaného Ceník. Práce se standardními a známými částmi  Ceníku však přesto obsahuje několik novinek.Obdobným způsobem jsme přistoupili i k samotné obsluze Ceníku. Zřejmě nejčastější používaná varianta bude editace z jednoho místa – v naší terminologii pojmenované jako „Ceník“ (někdy také jako Ceník – základ). K některým jiným úkonům se může hodit editace jednotlivých částí přímo z menu (viz obrázek vpravo). 

Pro vlastní editaci je třeba zdůraznit několik základních vlastností. Tak např. po editaci „Základu“ se vždy automaticky založí řádek v tabulce „Obchodní doplněk“, ale nikoliv v ostatních tabulkách, které zase nejsou tak často využívány. Z toho také vyplývá, že editovat a zakládat tyto další doplňky je možné jedině po vytvoření a uložení „Základu“.

Jaké jsou výhody propojení údajů do jednoho objektu?
Toto propojení přináší možnost "poskládat si"  browse Ceníku z libovolných údajů z různých částí ceníku včetně možnosti třídění, výběrů a filtrů na základě takto připojených údajů. Další  možností je vytvoření uživatelských detailů se zobrazením údajů z více tabulek. A samozřejmě musíme zmínit snazší vytváření uživatelských sestav a výstupů v generátoru sestav JASPER. Toto samozřejmě není výčet všech výhod, ale spíše upozornění na ty nejdůležitější z pozice běžného uživatele.

Editace jednotlivých částí ceníku


Při editaci základního ceníku v tzv. duálním režimu je možné snadno přecházet do jednotlivých částí ceníku pomocí záložek v detailu (viz obrázek). Části jako „obchodní doplněk“ či „Výrobní doplněk“ jsou uživatelům IS Orsoft většinou známy – ať už z používání v podsystému Prodej, Skladování nebo Nákup. Chceme proto zejména upozornit na méně známé doplňky, které se v Orsoftu Open stávají standardní součástí objektu Ceník. Jedná se o doplněk pro Web objednávky a doplněk používaný pro EDI komunikaci.

Doplněk pro WEB objednávky je určen pro specifické prostředí objednávkového systému v provozu pekáren a jejich odběratelů, kteří si mohou sami online objednávat pekárenské a cukrářské výrobky.

Novinkou v doplňcích ceníku je hlavně doplněk EDI, který obsahuje několik desítek nových údajů,
které by potenciálně mohly být požadovány mezi firmami v EDI komunikaci zejména na úrovni PRICAT a ORTDER - neboli ve vyměňovaném ceníku, případně v objednávkách. Jak je také patrné z přiloženého obrázku, je část EDI doplňku rozdělena znovu do několika souvisejících částí, které jsou dostupné v detailu přes další příslušné záložky. Využití těchto nových údajů je plně v kompetenci uživatelů - údaje nejsou v žádném případě povinné ani kontrolované na nějaké číselníky. Jejich využití je prozatím chápáno jako výčet dalších zcela formálních údajů, které nejsou používané v žádných algoritmech či standardních výstupech.

A na čem právě v této oblasti pracujeme?

Připravujeme ukládání a zobrazování grafických prvků - např. obrázků výrobků, materiálů, čárových kódů. Také pracujeme na významnějších změnách ve velmi důležité skupině úloh s názvem "cenová tvorba". Ale o tom až někdy jindy.

Příspěvek připravil Richard Bejr
 
 

 
 
 


 

Žádné komentáře:

Okomentovat