Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pátek 21. února 2014

Organizační struktura

V Orsoftu Open je úloha Organizační struktura umístěna v Základní části. To je podstatná změna proti původnímu systému, kdy byla tato úloha pouze součástí podsystému Personalistika a byla určena pouze uživatelům tohoto podsystému. Nyní je přístupná všem uživatelům IS Orsoft Open (všichni mají k dispozici Základní část).

Používání úlohy  Organizační struktura je v konkrétní firmě volitelné, ale v případě, že je v praxi používáno workflow, je třeba aby byla organizační struktura naplněna daty. V procesu workflow je na základě naplněné organizační struktury vyhodnocováno zastupování zaměstnance v případě jeho nepřítomnosti (nemoc, dovolená). Obdobně jsou informace z organizační struktury také využívány v nové úloze Organizer.

Z následujícího obrázku je vidět jak místo, odkud je možné úlohu  Organizační struktura spustit.

Pozor!
Ještě před naplněním organizační struktury musí být zadané všechny  osoby v tabulce osob, musí být zadána nákladová struktura organizace v číselníku útvarů a musí být naplněn číselník pracovních funkcí.

Nabídka pro číselník pracovních funkcí je k dispozici hned pod nabídkou organizační struktury.  Číselník útvarů a číselník osob je také k dispozici v nabídce Základní části.

Naplnění Organizační struktury konkrétními osobami je velmi jednoduché - osoby se přidávají ze seznamu osob tlačítkem + a odebírají se tlačítkem -.  Lze sledovat i vývoj změn v organizační struktuře firmy, protože jednotlivé záznamy jsou označeny platností v určitém intervalu.

Pro firmy, které používaly úlohu Organizační struktura již v původním systému Orsoft v podsystému Personalistika je připraven automatický převod dat do nové Organizační struktury (viz nabídka Naplnění pracovních funkcí a Naplnění Organizační struktury).

S číselníkem pracovních funkcí lze dále pracovat v podsystému Personalistika v části Řízení lidských zdrojů. K pracovní funkci je možné doplnit její charakteristiku, vykonávané činnosti, kompetence a kvalifikační požadavky a tyto informace dále využívat pro řízení lidských zdrojů.
 


Na tomto místě je důležité poznamenat jednu téměř kacířskou myšlenku. Informační systém poskytuje nástroje k vytvoření organizační struktury. Ale její naplnění daty a udržování v aktuálním stavu je již v kompetenci uživatele a i při využití všech vymožeností  je klade větší nároky na preciznost.


neděle 16. února 2014

Ach ty chyby...

Většinu svého života jsem na té straně barikády, která  vytváří nový software. Bohužel člověk při vytváření či úpravách software chybu občas udělá. Samozřejmě že ne vědomě. Prostě člověk není dokonalý a každý máme někdy ten slabší den.  A chyba občas proklouzne  jako úhoř i procesem testováni a distribuce softwaru. A pak už jen čeká na svou příležitost. Někdy den, někdy týden, jindy i několik let. A pak přijde její chvíle. Objeví se. Obtěžuje, působí škodu, naštve. Při mírném nadhledu můžeme vypozorovat, že je možné chyby v software rozdělit na několik skupin.

Chyba jasná
Důstojně se ohlásí srozumitelnou českou chybovou zprávou. To je vlastně ten nejlepší případ. Víte na čem jste. Víte o co jde.  Buď víte  jak zareagovat, nebo máte k dispozici dostatek informací k reklamaci.

Chyba  nejasná
Nejste si jisti, o jakou chybu opravdu jde. Chybová hláška je sice česky, ale neříká nic smysluplného. Nevyplývá z ní nic, co byste mohli udělat. 

Chyba matematická
Každý se spoléhá na to, že správné výpočty software zvládne. Proto přece máte počítač. Problém však je, že tento druh chyby na sebe nijak neupozorňuje. Často záleží jen na náhodě či zkušenosti, zda chybu objevíte nebo ne. Z praxe můžete vědět, že je třeba být pozornější zejména v době větších změn. Novelizace zákonů a vyhlášek nebývá prakticky nikdy k dispozici s dostatečným časovým předstihem. A promítnutí změn do software v časovém presu je vhodným podhoubím pro vznik chyb.

Chyba zaokrouhlovací
Se zaokrouhlovacím problémem bojují generace programátorů. Jednoduché matematické pravidlo není vždy možné v ekonomickém software aplikovat. Primárně je nutné respektovat výklad platných zákonných norem, a ty mívají k matematickým pravidlům daleko.

Chyba náhodná
Je charakteristická tím, že se často se vyskytne pouze jednou. A nedaří se jí zopakovat.  Nebo se objevuje nepravidelně a náhodně po delší době a bez jakýchkoliv souvislostí. Tato chyba se velmi špatně prokazuje, reklamuje i opravuje.

Chyba fatální
Naštěstí se vyskytuje pouze výjimečně. Jejím následkem bývá často i nevratná ztráta dat. Brrrr...

Pokud máte jistotu či podezření, že je chyba v softwaru, reklamujte ji. Čím lépe popíšete situaci, ve které chyba nastala, tím lépe. Výskyt chyby často závisí na konkrétních podmínkách, objevuje se pouze při určitém postupu. Může souviset s konkrétním datem, konfigurací či použitým operačním systémem. Dokonce občas  se chyba vyskytne pouze na jednom z provozovaných počítačů. Poskytněte maximum informací souvisejících s výskytem chyby. Jen tak je možné chybu najít a odstranit.
 
I když vás chyba v software občas rozladí nebo dokonce rozpálí, je třeba si přiznat, že chyby v softwaru jsou a budou, pokud ho bude vytvářet jen nedokonalá lidská bytost.

středa 12. února 2014

Společné menu Orsoftu a Orsoftu Open

Dosud bylo nutné  IS Orsoft a IS Orsoft Open spouštět samostatně tj. každý systém měl pro spouštění svou vlastní ikonu a svou vlastní nabídku (navigaci).  Oba systémy však již fungovaly nad společnou databází.

V současné době prochází stadiem ověřování technologie, kterou jsme pracovně nazvali "společné menu".
Tato technologie umožňuje používat jako primární IS Orsoft Open, a to i za situace, kdy ještě nejsou některé úlohy do IS Orsoft Open převedeny a je nutné je volat IS Orsoft.

Spouštění obou systémů tak může probíhat z jednoho místa. Uživatel má k dispozici jednu nabídku kombinující úlohy nového i současné systému.


Předpokládáme, že tato technologie bude používána pouze po přechodnou (i když relativně delší) dobu, kdy budou vedle sebe existovat dva systémy.

Vpravo je ukázka ze společného menu

Pokud vás napadlo, že je to "znouzecnost", máte pravdu. Ano je. Ale má i svá pozitiva.

pondělí 10. února 2014

Kdo má přístup do Orsoftu Open?


Osoby, které mají mít přístup do Orsoftu Open, musí existovat v tabulce s názvem Osoby. Do této tabulky je může zavést  pouze správce systému.

Osoba se může do systému přihlásit pouze tehdy, pokud je "aktivní" a má vyplněno buď Přihlašovací jméno (login) a Heslo nebo Přihlašovací jméno a Kontext uživatele v AD (AD kontext). Kontext je zapsán ve tvaru uživatel\doména a lze jej získat (automaticky doplnit) tlačítkem Získat AD kontext.Při přihlášení přes login a heslo zadá uživatel pro vstup do systému login a heslo.


Přihlášení přes AD kontext probíhá tak, že při spouštění Orsoftu Open se zjistí aktuální AD kontext a ten se hledá v tabulce osob. Má-li některá osoba shodný kontext, je automaticky přihlášena a při přihlášení již nic nezadává.
Při přihlášení přes login a heslo zadá uživatel pro vstup do systému login a heslo.

Přihlášení přes AD kontext může sloužit pro přihlášení bez zadání loginu a hesla. Probíhá tak, že při spouštění Orsoftu Open se zjistí aktuální AD kontext a ten se hledá v tabulce osob. Má-li některá osoba shodný kontext, je automaticky přihlášena a při přihlášení již nic nezadává. Získání AD kontextu proběhne jednorázově kliknutím na tlačítko Získat AD konktext. Toto tlačítko je přístupné
pouze v editaci a pouze na záznamu odpovídajícímu aktuálně přihlášenému uživateli. Tlačítko má vlastní identifikátor funkce a lze jej tedy chránit přes objektovou ochranu. Identifikátor pro objektovou ochranu na funkci „Automatické získání AD contextu“ je: 'orsoft.o.admin.ziskatAD' (bez uvozovek).

Změna osobního hesla
Změnu vlastního osobního hesla pro přihlášení do Orsoft Open si může osoba mající přístup do Orsoftu Open provést kdykoliv na tomto místě:


Dnes samozřejmě  každý ví, že heslo je opravdu osobní věc a každý si drží své heslo v tajnosti.

Zvídavá otázka na závěr: Jak se do Orsoftu Open přihlásí jako první administrátor (správce systému)?

Vítáme vás na blogu Orsoft Open!

Informací a diskusí na zajímavá témata není nikdy dost. Proto jsme se rozhodli otevřít blog na téma Orsoft Open.

Co v našem blogu můžete najít?
  • Informace o stavu  a průběhu vývoje
  • Ukázky zajímavých novinek
  • Návody,  tipy a triky
  • Praktické postupy a zkušenosti
  • Odpovědi na vaše dotazy
  • A jistě i mnoho dalších užitečných věcí

...A hlavně máte možnost se ZAPOJIT svými dotazy a připomínkami do diskuse!