Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pátek 21. února 2014

Organizační struktura

V Orsoftu Open je úloha Organizační struktura umístěna v Základní části. To je podstatná změna proti původnímu systému, kdy byla tato úloha pouze součástí podsystému Personalistika a byla určena pouze uživatelům tohoto podsystému. Nyní je přístupná všem uživatelům IS Orsoft Open (všichni mají k dispozici Základní část).

Používání úlohy  Organizační struktura je v konkrétní firmě volitelné, ale v případě, že je v praxi používáno workflow, je třeba aby byla organizační struktura naplněna daty. V procesu workflow je na základě naplněné organizační struktury vyhodnocováno zastupování zaměstnance v případě jeho nepřítomnosti (nemoc, dovolená). Obdobně jsou informace z organizační struktury také využívány v nové úloze Organizer.

Z následujícího obrázku je vidět jak místo, odkud je možné úlohu  Organizační struktura spustit.

Pozor!
Ještě před naplněním organizační struktury musí být zadané všechny  osoby v tabulce osob, musí být zadána nákladová struktura organizace v číselníku útvarů a musí být naplněn číselník pracovních funkcí.

Nabídka pro číselník pracovních funkcí je k dispozici hned pod nabídkou organizační struktury.  Číselník útvarů a číselník osob je také k dispozici v nabídce Základní části.

Naplnění Organizační struktury konkrétními osobami je velmi jednoduché - osoby se přidávají ze seznamu osob tlačítkem + a odebírají se tlačítkem -.  Lze sledovat i vývoj změn v organizační struktuře firmy, protože jednotlivé záznamy jsou označeny platností v určitém intervalu.

Pro firmy, které používaly úlohu Organizační struktura již v původním systému Orsoft v podsystému Personalistika je připraven automatický převod dat do nové Organizační struktury (viz nabídka Naplnění pracovních funkcí a Naplnění Organizační struktury).

S číselníkem pracovních funkcí lze dále pracovat v podsystému Personalistika v části Řízení lidských zdrojů. K pracovní funkci je možné doplnit její charakteristiku, vykonávané činnosti, kompetence a kvalifikační požadavky a tyto informace dále využívat pro řízení lidských zdrojů.
 


Na tomto místě je důležité poznamenat jednu téměř kacířskou myšlenku. Informační systém poskytuje nástroje k vytvoření organizační struktury. Ale její naplnění daty a udržování v aktuálním stavu je již v kompetenci uživatele a i při využití všech vymožeností  je klade větší nároky na preciznost.


Žádné komentáře:

Okomentovat