Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 3. března 2014

Finanční účetnictví aneb jak se modeluje nový podsystém

Jistě jste zaregistrovali, že již nějakou dobu intenzivně pracujeme na vývoji nového Finančního účetnictví v rámci Orsoftu Open. Důležitou etapou ve vývoji nového podsystému je analýza.  Začíná detailním zmapovánim procesů, požadavků a funkcí. Pokračuje jejich zobecňováním a tříděním do skupin, hledáním nejvhodnějšího návrhu řešení z logického pohledu. Výsledkem analýzy je kromě jiného i model budoucího stavu či tzv. funkční architektura. 

Vlastní  vytváření modelu lze podpořit použitím nástrojů, které tento proces zpřehledňuji a unifikují. Ve firmě ORTEX je k těmto účelům využíván Enterprise Architect (EA). Jde o kompletní nástroj pro systémovou a analýzu a návrh, který pokrývá celý životní cyklus vývoje systému. Ukázka funkční architektury podsystému Finanční účetnictví:

Žádné komentáře:

Okomentovat