Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 30. června 2014

Jak na uživatelské sestavy?

Uživatelské sestavy bývají často diskutovanou otázkou u typového ERP. Orsoft Open obsahuje podobně jako původní Orsoft sadu standardních (systémových) sestav. Pod slůvkem "standardní" si lze představit takové výstupy, o kterých předpokládáme, že je bude potřebovat a používat většina uživatelů. Pokud nebude pro někoho tato standardní sada postačující, je možné si buď upravit standardní výstupy nebo si vytvořit nové vlastní uživatelské výstupy.

A protože je vždy jednodušší upravit již existující a funkční výstup, nabízí Orsoft Open nástroj, který umožňuje vytvořit uživatelský výstup z již existujícího výstupu systémového. Tiskové výstupy jsou umístěny vždy pod ikonou tiskárny, kterou najdete jak v aktualizaci kterékoliv tabulky, ale může být umístěna i samostatně v menu. Šipka na následujícím obrázku ukazuje, že součástí nabídek tisků je i volba Konfigurace menu tisky.


 
Po výběru Konfigurace menu tisky máte možnost si vybrat kterýkoliv systémový výstup a provést jeho opis. Tím vytvoříte uživatelský výstup, jehož parametry můžete ještě dodatečně upravit. Na prvním řádku je název volby, tak jak se vám bude zobrazovat v menu. Popis si můžete upravit tak, abyste sami na první pohled poznali, co výstup obsahuje. ID oprávnění a název sestavy s cestou pro začátek měnit nedoporučujeme.
  

Po stisknutí tlačítka, na které ukazuje žlutá šipka, se automaticky dostaneme  do prostředí návrháře sestav s názvem iReport a otevře se nám " uživatelská verze" výstupu (sestavy). Nabídnutou sestavu můžeme začít upravovat. A tady nastává okamžik, kdy už potřebujeme nejen vědět, jak má vypadat výsledek, ale samozřejmě k tomu potřebujeme alespoň základní znalost iReportu. Velmi vhodná je i schopnost základní orientace v datovém modelu Orsoftu Open.Takto vypadá návrh velmi jednoduché sestavy pro podsystém Personalistika. Pokud budeme chtít odstranit sloupec Rodné číslo (z důvodu utajení), jednoduše nadpis sloupce a vlastní obsah sloupce smažeme. Obdobně probíhá přidávání nových položek do již existující sestavy.
 
 
Po provedených změnách si  svou uživatelskou sestavu uložíme. Po dalším kliknutí na ikonu tiskárna  se nám již nabízí  také "naše" sestava.
Původní systémová sestava se nijak nezmění.

Uživatelské sestavy jsou v menu vždy zařazeny za volbu Konfigurace menu tisky.


Malý slovníček pojmů:

sestava - tiskový výstup (na papír či obrazovku)

výstup - obecnější pojem, zahrnuje jak tiskový výstup, tak i další formy výstupu (do PDF, Excelu...)

systémový výstup - výstup, který je součástí Orsoft Open a byl připraven programátory. V rámci řešitelského servisu je udržován v souladu s platnou legislativou. Je součástí distribuce.

uživatelský výstup - vznikl činností uživatele, popřípadě konzultanta. Není součástí distribuce a tudíž ani nemůže být udržován v souladu s legislativou.


iReport - grafický návrhář sestav se prezentuje takovouto vstupní obrazovkou. 5.6.0 je číslo verze. Tento program je k dispozici na instalačním mediu Orsoft Open a je třeba ho nainstalovat na klienta.


Práci s iReportem nad datovým modelem Orsoftu Open si můžete vyzkoušet na školeních, které pořádá firma ORTEX.

Žádné komentáře:

Okomentovat