Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

čtvrtek 9. dubna 2015

Výkazy - část první - Definice výkazu


Pojem výkazy jistě není třeba upřesňovat. Mnoho generací programátorů se již potýkalo s úkolem vytvořit takové výkazy, které by odpovídaly právě platné legislativě, zároveň zohledňovaly specifika každého zákazníka a navíc se vytvořily mžiknutím oka po stisknutí jednoho tlačítka.
Kromě výše uvedených požadavků jsme se při vytváření výkazů v Orsoftu Open navíc zaměřili i na vytvoření maximálního komfortu pro uživatele. V současné době pracujeme na legislativních výkazech, konkrétně jde o výkaz Rozvaha, Zisk a ztráta a DPH. Následovat bude Příloha, Peněžní toky a kapitál.

Nejdříve se seznámíme s procesem definování výkazu jako takového (nikoli definice jeho obsahu) tj. rozložením obrazovky, ovládáním a zásadami pořízení.
  
Definování výkazu
Patrně vás překvapí velmi jednoduchá nabídka pro práci s výkazy. Celá oblast pořízení a výpočtu výkazů se skrývá pouze pod třemi položkami v menu. A navíc uživatelům jsou k editaci přístupné pouze dvě z nich - Definice legislativních výkazů a Databáze vypočtených výkazů.

Pod poslední nabídkou – Povolené názvy sloupců  - jsou definice sloupců, se kterými umí Orsoft Open pracovat. Jsou zde také informace pro tisk výkazu. Touto nabídkou se však v tomto příspěvku zabývat nebudeme.


Zaměříme se na volbu Definice legislativních výkazů. Po jejím spuštění se nám zobrazí okno s definicemi výkazů. Při návrhu výkaznictví pro Orsoft Open jsme se snažili vycházet z obecně známých a používaných postupů. Jako vzor výkaznictví nám posloužil jistě všem známý a běžně používaný MS Excel. Obdobně jako se v Excelu používá  sešit -> list -> řádky/sloupce jež tvoří buňky, tak i výkazu v OO se používá  hlavička -> části -> sloupce/řádky a jednotlivé buňky definice.  
 
Na následujícím obrázku vidíte rozložení obrazovky Definice legislativních výkazů:  
Postupně se seznámíme s jednotlivými částmi této obrazovky.  Nahoře
je logicky umístěna část nazývaná hlavička výkazu.Zde se definuje, o jaký výkaz jde, jeho název pro rozlišení, platnost, zda počítat výkaz z účtové osnovy/popřípadě dle definice výkazových řádku v daňových skupinách, způsob zaokrouhlení, typ obnosu a organizace. Dále jsou zde tři tlačítka  - zobraz definici, vypočti výkaz, zobraz výkazy - jejich funkci si postupně vysvětlíme.
Pořízení usnadňují především "rozklikávací" pole s možností výběru. Není teda potřeba vzpomínat či zjišťovat, které písmenko máme zvolit, abychom nastavili zaokrouhlení vždy dolů. Prostě rozklikneme a vybereme.
Části výkazu

 

V této části obrazovky se definuje seznam všech částí výkazu a jejich pořadí. Je to velmi jednoduché, pořizuje se pouze název části a její pořadí. Pořadí je hlídáno na duplicitu, při vložení nové části mezi již existující se přepíše pořadí následujících částí. Jak je patrné z následujícího obrázku (jde o části výkazu DPH), opět lze vybírat ze seznamu nadefinovaných částí.

 


Sloupce/řádky výkazuPráce v poslední části  obrazovky je již trochu náročnější. Jsou zde dvě záložky, jedna s definicí sloupců k dané části výkazu a druhá s definicí řádků k dané části výkazu. Nejdříve se podíváme na to, jak se definují sloupce.
Sloupce výkazů

Pro snadnější pořízení sloupců výkazů jsou opět k dispozici u většiny položek výběrová pole. Tedy kromě dvou zaškrtávacích políček a třech pořizovaných (pořadí, vzorec výpočtu a počet jednotek časového posunu).

Na obrázku je vidět definice sloupce Minulé období ve výkazu Rozvaha v jeho části aktiva. Z důvodu ukázky tato definice obsahuje hodnotu jednoduchého časového posunu.

Posledními třemi položkami říkáme, že chceme stav účtů ke konci roku, přesněji za minulý rok. Při pozornějším pohledu na obrázek si můžete všimnout, že u sloupce Netto je použit i vzorec výpočtu.  Ti z vás, kteří pracují v Excelu, už zřejmě tuší, co výkaz znamená. A ti ostatní si musí počkat na vysvětlení v příštím blogu.

Řádky výkazu (Vydržte, je to již poslední odstavec tohoto blogu!)
 
Pořízení definice řádku výkazu  je opět velmi jednoduché. Je třeba zadat pouze název řádku, jeho označení (položka výkazu), typ řádku a jeho pořadí. Pořadí je opět hlídáno na duplicitu a v případě vkládání dochází i k přepočtu pořadí následných řádků.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na následujícím obrázku je praktický příklad jak si do rozvahy vložit podpoložky, abychom si rozlišili položku B.I.3. Software. Jde o řádek 7, položka B.I.4. je řádek 8.

 
 


Po pořízení dvou nových       podpoložek je položka B.I.4. na řádku 10.  Co nám to udělá s definicí? Jak pořídíme to, co nám vstupuje do řádků a sloupců? Co se stane,
když budeme mít vše nadefinované a vložím další podpoložku?
Tyto a spoustu dalších otázek vám zodpovíme v dalším příspěvku na tomto blogu. Popis procesu vytváření výkazů jsme rozdělili do tří částí, na závěr posledního příspěvku budete mít možnost shlédnout videoukázku práce s výkazy. Tento příspěvek však bude zveřejněn až koncem měsíce května, tj. po letošní konferenci uživatelů. Ti co hoří nedočkavostí, mají možnost se zúčastnit letošní konference a vidět všechny ukázky naživo!
 
Připravil: Lukáš Trávník, Vývoj ERP
 
 
 

 
 
 
 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat