Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 27. dubna 2015

Výkazy - část třetí - Výpočet a tisk


V předcházejících  dvou dílech našeho seriálu o výkazech v Orsoftu Open jsme se zabývali pouze definováním výkazů. Víme, jaké máme možnosti v definování, víme, že můžeme přidávat podpoložky k položkám výkazu, ale samotný výkaz zatím ještě nebyl vytvořen. A právě výpočet výkazu spolu s možností ukládání výkazu je náplní našeho dnešního příspěvku.

První co je třeba zmínit, je samotný postup při výpočtu výkazu.

Po stisku tohoto tlačítka dojde ke kontrole obsahu definice výkazu a následně k jejímu zpracování.  Pokud program při kontrole definice narazí na nestandardní vyplnění buňky definice, oznámí toto uživateli a k výpočtu nedojde. Pokud bude vyplněna možnost dotažení z jiného výkazu, který se nenajde, uživatel bude seznámen i s touto skutečností, ovšem výkaz bude i přesto vypočten.

Někdy se může při výpočtu výkazu vyskytnout následující hláška:


Správná odpověď by měla být NE, ale Orsoft Open umožní vytvořit si pracovní výkaz i bez toho, aby byly všechny doklady zaúčtovány. Vypovídací schopnost takového výkazu je diskutabilní, ale zatím je vytvoření této pracovní varianty je k dispozici.

Pokud je vše v pořádku (či odpovíte ANO na výše uvedenou hlášku), načtou se jako první elementární řádky výkazu. Ty se dotáhnou dle definice buď z hlavní knihy, z účetních položek (dle daňových skupin do výkazu DPH), či z jiného výkazu. Poté přicházejí na řadu součtové řádky. Počítač chvíli usilovně pracuje, spočítá součty do výkazu a následně je zobrazí. Jak už bylo patrné z definice jednotlivých buněk, co část výkazu, to jedna záložka na obrazovce. Součtové řádky jsou podbarvené, a jak je vidět, není jich mnoho.

 
Pokud se nám vypočtená  čísla výkazu "nelíbí", zavřeme okno buď křížkem, nebo klávesou Návrat. V tomto případě se výkaz se neuloží. Musíme provést nový výpočet.

Pak tu máme další dvě tlačítka – prvním je Export a dohledné době přibude ještě klávesa Tisk. Význam těchto tlačítek je jasný. Už podle ikony je zřejmé, že se data buď vyexportují do Excelu, nebo se vytisknou.

 A opět platí, že co část výkazu, to jedna záložka.

Dalším tlačítkem je klávesa OK, kterou potvrdíme správnost výkazu. V tomto případě se výkaz také uloží do databáze výkazů. V databázi výkazů jsou uloženy všechny výkazy za období, proto se v některých případech objeví následující dotaz:

Tlačítko Storno neprovede žádnou akci, výkaz se neuloží. Tlačítko Přepsat stávající výkaz „přepíše“ výkaz za dané období, který je uložený v databázi. Proč ty uvozovky?

Databáze výkazů vypadá následovně:


Jsou zde vidět všechny platné výkazy. Proč platné? Protože nedochází k fyzickému přepisu výkazu, pokud jich ukládám více v jednom období, ale dojde k zneplatnění původního a zapsání nového výkazu K neplatným výkazům se lze dostat pomocí známých čtyřlístkových ikon v horní liště.

Pokud jsme v režimu „vidím vše“, lze každý výkaz zobrazit a tedy i vyexportovat. Takže co se výkazů týče, máme uschovanou kompletní historii výkaznictví.

Závěr:

V současné chvíli ještě nemůžeme předvést tisk, ale pevně věříme, že do letošní konference uživatelů bude i tato funkce k dispozici a tisk výkazů bude  účastníkům konference předveden. Pokud si náhodou z minulé uživatelské konference pamatujete slib, že bude možné vypočítat výkaz i dle definovaných řádků v účtovém rozvrhu, tak i toto bude prezentováno na letošní konferenci. Dále nám zbývá dořešit zbylé výkazy (příloha, kapitál a peněžní toky) spolu s výkazovými a mezi výkazovými vazbami. Poté už bude výkaznictví plně připraveno na ostrý provoz a na možnost rozšíření o uživatelské výkazy.

Zde na blogu však jde pouze o „ochutnávku“ výpočtu výkazů, hlavní chod se bude podávat až na konferenci uživatelů.

 

Co bude tedy na programu z oblasti Finančního účetnictví na letošní konferenci uživatelů?

1.       Ukázka výpočtu kompletního výkazu + hlídání „aktuálnosti“ výkazu

2.       Výpočet výkazu definovaného v účtovém rozvrhu

3.       Odeslání výkazu

4.       Výkaz DPH – řádný, opravný, dodatečný + podklady

Připravil Lukáš Trávník, Vývoj ERP - tým Finanční účetnictví

Žádné komentáře:

Okomentovat