Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pátek 30. května 2014

Moduly Prodej, Logistika a Výroba - trochu strategie na úvod

Součástí IS Orsoft Open jsou také moduly Prodej, Logistika s podsystémy Nákup, Skladování a Doprava a modul Výroba. Zatímco podsystém Doprava a Zákaznický informační systém pro vodohospodáře (ZIS) byly přímo vytvořeny v nové technologii, ostatní podsystémy z těchto modulů jsou ve fázi postupného, ale velmi intenzivního  "přechodu do nové technologie", který vrcholí právě v letošním roce.

Například modul Finanční účetnictví je postaven na základě kompletně nového datového modelu (prakticky v něm nezůstal kámen na kameni), ale pro výše uvedené moduly byla zvolena zcela jiná strategie. Jejím základem je snaha udržet po celé přechodné období (tím je myšleno období, kdy bude koexistovat původní IS Orsoft i IS Orsoft Open) jednotný datový model pro oba systémy. Výhodou tohoto řešení bude možný paralelní provoz v obou systémech nebo provozování některých modulů v původním systému a dalších již v novém IS Orsoft Open. Důvodem tohoto postupu je značná vzájemná provázanost mezi podsystémy a úlohami těchto modulů.

Důkladná analýza procesů a vytvoření datového modelu podsystému Prodej proběhlo již v loňském roce. V prvních měsících letošního roku bylo naše pracovní úsilí v této oblasti zaměřeno  zejména na úlohu Fakturace, kterou lze mimo jiné i chápat jako určitý základ pro další úlohy v podsystémech Prodej, Skladování, Nákup a Výroba. První metou byla kompletní  náhrada tzv. režijní fakturace (tj. fakturace bez dodacích listů).

Ale dost bylo teorie a strategie. Jistě vás zajímá, co všechno toto snažení přinese. Malý příklad z úlohy Fakturace pro ilustraci.

Takto vypadá standardní pořízení faktury:


Pokud standardní pořízení konkrétnímu uživateli nevyhovuje, lze jej částečně uživatelsky upravit - např. takto:


Rozdíly na obou pořizovacích formulářích jsou patrné na první pohled. Uživatelskou úpravu pořizovacích formulářů umožňuje tzv. Designer (či česky Návrhář), který je standardní součástí IS Orsoft Open. Zjednodušeně řečeno položky na pořizovacím formuláři lze pomocí Designeru jinak seskupit, vypustit ty nepotřebné, přidat některé další, přejmenovat apod. Ale jistě tušíte, že je třeba dodržovat při těchto změnách určitá pravidla. Například se nelze  "zbavit" tzv. povinných položek, je třeba dodržovat pořadí položek, které jsou na sobě logicky závislé. A samozřejmě  při provádění uživatelských úprav pořizovacího formuláře  je také důležitá alespoň základní orientace v datovém modelu.

Tisk faktury je jedno z míst, kde lze ocenit jednotný datový model pro původní Orsoft i nový Orsoft Open. Pokud používají oba systémy stejný datový zdroj,  lze v IS Orsoft Open tisknout faktury starým způsobem přes uživatelské vzory do prostředí tiskového manažeru OnPrint:

 A nebo využít nový způsob tisku pomocí Jasper Reports:

Poznámka: Druhý způsob tisku je samozřejmě možný pouze v IS Orsoft Open.A na závěr zase trochu zpět ke strategii. V současné době dolaďujeme provázanost Prodeje a Finančního účetnictví, ověřujeme nový datový model v podsystému Skladování, paralelně je vytvářen nový datový model pro skupinu úloh Expedice a Rozvozy (prioritně pro pekaře a další potravináře),  a protože vše souvisí se vším, nelze opomenout skupinu úloh Objednávky, která po svém dokončení v podstatě uzavře okruh procesů řešených v podsystému Prodej.


Příspěvek byl připraven na základě podkladů M.Matouška.

Žádné komentáře:

Okomentovat