Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pátek 16. května 2014

Co nám tají ikona ve tvaru trychtýře?

Jistě tušíte, co se pod touto ikonou může skrývat. Ano, jsou to tzv. filtry, které uživateli umožňují provádět rychlý výběr dat podle určitých kritérií. Pokud například potřebujete vyhledat v adresáři dodavatelů všechny dodavatele, kteří mají sídlo v okresu Pardubice, můžete za tímto účelem použít právě filtr.

Ikonu trychtýře  najdete v řadě ikon nad každým pořizovacím formulářem. Nabídka, která se objeví po stisku ikony, může být rozdílná u jednotlivých formulářů. Filtry lze podle druhů rozdělit do několika skupin. Tzv. "systémové filtry" jsou vytvářeny programátory a dodávají  se spolu se systémem. Další filtry si může vytvářet uživatel podle svých konkrétních potřeb, jde o tzv. "uživatelské filtry".

Na prvním obrázku je vidět nabídka "uživatelských filtrů" k tabulce adresář. Tyto filtry si vytvořil konkrétní uživatel, který pravděpodobně často pracuje s odběrateli z Prahy a Pardubic.
Na druhém obrázku je vidět řada systémových filtrů k tabulce Pracovněprávní vztahy. Tyto filtry byly vytvořeny programátory a postihují nejčastější druhy výběrů v podsystému Personalistika.


Pokud nejsou ke konkrétní tabulce vytvořeny žádné filtry, zobrazí se pouze spodní část panelu tj. nabídka Správa filtrů a další nabídky k práci s filtry.

Jsou-li k tabulce dodávány systémové filtry, zobrazí se ve skupině systémových filtrů.

Jako první v pořadí se zobrazuje skupina uživatelských filtrů.

Pokud je nějaký z filtrů vybrán, je označen zaškrtnutím a ikona trychtýře je podbarvena jasně žlutě, aby na tuto skutečnost upozornila.

Přístup k vytváření a nastavování filtrů není pouze z jednotlivých pořizovacích formulářů, ale samozřejmě také z administrace systému. V nástrojích administrátora je k dispozici nabídka s názvem Správa filtrů, kde je možné provádět nastavení všech druhů filtrů.
Speciální skupinu filtrů tvoří "administrátorské filtry", které nastavuje administrátor systému a běžný uživatel nemá k jejich nastavení přístup. Tento druh filtrů se používá k omezení přístupu jednotlivých uživatelů. Obdobou jsou tzv. "skupinové filtry", které se používají k omezení přístupu pro skupinu uživatelů.

Malý povzdech závěrem:
Z praxe jistě víte, že filtry jsou užitečná věc a mohou usnadnit vaši práci. Hlavně v tom případě, že jsou již nastavené a jsou to ty, co přesně a právě v tomto konkrétním okamžiku potřebujete. Horší je, když vám nějaký ten filtr na nějakém místě opakovaně chybí. Pak je třeba se odvážně pustit do jeho nastavení. Není to tak složité, jak to na první pohled vypadá, vyžaduje to však alespoň pasivní znalost datového modelu, abyste byli schopni si vybrat ty správné položky, podle kterých se bude filtrovat. Odměnou za vynaloženou námahu vám bude, že si takto vytvořený filtr můžete uložit a používat opakovaně.

 


Žádné komentáře:

Okomentovat