Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

úterý 13. ledna 2015

Finance jako na dlani

Kupodivu nezačínáme v navigaci podsystému Finanční účetnictví, ale v Kmenových datech Orsoftu Open. Základem všech obchodních vztahů je Adresář dodavatelů a odběratelů. Pokud se chcete dostat z Adresáře k finančním informacím, můžete použít  ikonu s názvem "Saldo". Pracovně této ikoně říkáme (tmavé) klubíčko, má to i svůj hlubší význam. Stojíte-li v Adresáři na konkrétním záznamu a kliknete na  ikonu klubíčka, získáte v přehledné formě aktuální stav pohledávek a závazků za firmu (tzv. saldo).Stav pohledávek a závazků se týká vybrané firmy a je k datu, který je uveden v červeném rámečku vpravo nahoře. Pokud potřebujete datum změnit, stačí zde vybrat jiný datum a chvíli počkat, než se hodnoty k novému datu přepočítají. Potřebujete-li ještě detailnější informace, můžete se přímo z této obrazovky zanořovat hlouběji a hlouběji...

Na konci každé položky přehledu je k dispozici tlačítko s šipkou. Najedete-li myší na šipku, dozvíte se více o tom, kam se dostanete po kliknutí. Například po kliknutí na šipku u položky Zaplaceno ve skupině Zálohy uvidíte všechny platby vydaných zálohových listů. Samozřejmě detailní informace se po kliknutí zobrazí pouze tehdy, kde je položka nenulová!

Tlačítka umístěná  ve spodní části této obrazovky umožňují získání dalších podrobnějších finančních informací. Význam jednotlivých tlačítek je zřejmý z jejich názvu.


 
Kliknete-li například na šipku u položky Faktury v části Pohledávky, zobrazí se vám seznam vydaných faktur vztahujících se k příslušné firmě (v záhlaví je uveden celkový obnos):

 
A tady se již můžete zabývat jednotlivými fakturami. Mimochodem, v liště ikon posledního obrázku
můžete zahlédnout ikonu "světlé klubíčko" s názvem Přehled. Po kliknutí na tuto ikonu získáte detailní přehled o konkrétní  faktuře.

A je pouze na vás, na jakém místě  a jak hluboko se zanoříte,  abyste získali potřebnou informaci. Finanční informace máte opravdu jako na dlani.

Adresář je v tomto případě používán k rychlému přístupu k (agregovaným) finančním informacím. Vlastní finanční informace jsou však čerpány z podsystému Finanční účetnictví a jsou zobrazeny tomu uživateli, který k nim má povolený přístup.


Přátelské doporučení na závěr:
Ti, kteří dosud preferovali  pro pohyb v informačním systému  klávesnici, se musí malinko přemoci a při výše popsaném způsobu práce používat i počítačovou myš (či jinou pokročilejší techniku, která její funkci nahrazuje).


Připravily: Vladislava Dejmková, Naďa Kejzlarová

Žádné komentáře:

Okomentovat