Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

středa 23. dubna 2014

Profily... aneb jak nastavit oprávnění k přístupu

V příspěvku s názvem "Kdo má přístup do Orsoftu Open" jsme si řekli, jak zajistit vstup konkrétní osoby do informačního systému.  Tím je sice splněna nutná podmínka, ale ve většině případů jen toto nestačí. V praxi je běžné, že konkrétní osoby mají přesně určeno, co a z jaké části systému mohou vidět, co mohou měnit a co naopak vidět vůbec nesmí. Možná, že vás jako první napadne, že by se k tomuto účelu dala využít organizační struktura. Na počátku našich úvah se tako myšlenka také objevila, ale zkušenosti s nastavováním přístupových práv z praxe ji velmi rychle zapudily.

Základním prvkem, který je využívá v Orsoftu Open při nastavování přístupu, je tzv. profil.  Správa profilů se spouští volbou Administrace/Správa profilů. Může s ní pracovat pouze administrátor, tj. osoba s oprávněním k funkci Správa profilů (orsoft.o.admin.opravneni). Administrátor navrhuje profily typické pro konkrétní firmu. Nejlépe se to vidět na níže uvedeném obrázku, kde jsou vidět následující profily:

ADMIN - profil pro administrátora systému
CESTAK - profil pro uživatele podsystému Cestovní příkazy (přístup pouze do zadávání  a tisku cestovních příkazů)
HLAVNÍ ÚČETNÍ - profil pro hlavní účetní organizace (přístup všude, může vše měnit)
SPOLEČNÍK - profil pro společníky firmy (může vše vidět, nemůže nic měnit)
VEDOUCÍ - profil vedoucího pracovníka (vidí informace o svých podřízených)
ZAMĚSTNANEC - profil pro zaměstnance firmy (přístup pouze do některých úloh, zaměstnanec může vidět pouze informace vedené o jeho osobě)
Ke každému profilu je nutné přiřadit další informace. Jde zejména o seznam úloh, které jsou pro uživatele tohoto profilu přístupné. Možná vás napadne otázka, jak se dozvíte o tom, jaké úlohy Orsoft Open obsahuje? V "Další nabídce" si můžete jednorázově provést import všech úloh Orsoftu Open.

Na následujícím obrázku můžete vidět, jak probíhá proces přiřazování úloh k profilu s názvem PREZENTACE. V levé části byl použit filtr (orsoft.j.) k omezení nabídky úloh - nabízejí se pouze všechny úlohy podsystému Doprava. Můžete použít buď tlačítko "Přidat vše" - potom se vyberou všechny úlohy z levé strany a přesunou se do pravé části. Nebo můžete použít tlačítko "Přidat" - potom se přesunují pouze vybrané úlohy. Zároveň je třeba ke každé úloze definovat tzv. práva Založení(C), Čtení(R), Oprava(U), Smazání(D). Možná se vám bude zdát definování úloh trochu pracné, ale lze si to usnadnit tím, že budete pracovat se skupinami úloh. Při definování práv vám zase usnadní práci možnost dědění práv.


Další možností jak zpřesnit vlastnosti určitého profilu, je nastavení tzv. přístupového stromu.

Primárně není nastaven žádný filtr (viz obrázek), podle konkrétní situace si můžete vybrat z uvedených možností. Pokud by ani toto zpřesnění nestačilo, potom jsou k dispozici tzv. administrátorské filtry.

Pokud ve vás při čtení tohoto příspěvku převládl pocit zmatení, mám pro vás několik dobrých zpráv na závěr:
  • Touto problematikou se musí prokousat pouze administrátor systému.
  • Každá úloha má jednoznačný identifikátor, který se během vývoje systému nemění. Prakticky to znamená, že když se úloha přesune do jiné nabídky, není nutné měnit cokoliv v nastavení přístupu k ní.
  • Profil může "dědit" vlastnosti jiného profilu.
  • Jakmile jsou profily nastavené, přiřazuje k nim administrátor jednotlivé osoby nebo skupiny osob.
  • Jedna osoba může mít více profilů.
  • Provádět změnu v přístupu k jednotlivým úlohám lze nejen z nabídky Administrace systému, ale také přímo z navigace.


Žádné komentáře:

Okomentovat