Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

úterý 5. dubna 2016

Personalistika - uchazeči o zaměstnání


Volitelnou součástí Personalistiky je agenda Uchazeči o zaměstnání. Tato agenda je určena zejména pro personalisty a umožňuje jim přehledně evidovat personální informace o uchazečích v průběhu celého procesu přijímání nového zaměstnance.
Životopis a případně další dokumenty uchazeče lze přiložit k údajům o potenciálním pracovníkovi ve formě elektronických dokumentů a mít je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.  Informace získané v průběhu pohovoru uchazeče s personalistou je možné v agendě průběžně zaznamenávat a vyhodnocovat. Jakmile dojde k rozhodnutí o přijetí zaměstnance, jsou potřebné údaje z agendy uchazeči o zaměstnání automaticky převedeny do personální evidence. V případě potřeby lze snadno získat výstupy v přehledné podobě.

Základní funkce:
·         Evidenci uchazečů o zaměstnání
·         Evidence jednotlivých pohovorů s uchazečem
·         Možnost uživatelsky definovat hodnotící kritéria
·         Možnost rychlého výběru vhodného zaměstnance z databáze uchazečů
·        Automatický přenos informací o zaměstnanci z agendy Uchazeči o zaměstnání do kmenových dat Personalistiky  - pokud je zaměstnanec přijat.

Rozsah evidovaných údajů o uchazeči:
·         Základní údaje o uchazeči + kontakty
·         Dosažené vzdělání - včetně výsledků
·         Znalosti – jazykové i odborné včetně dosažené úrovně
·         Přehled dosavadní praxe + kontakty na reference
·         Pracovní místa, o které se uchází nebo v minulosti ucházel
·         Představy/požadavky uchazeče
·         Nabídka organizace – včetně zařazení uchazeče na konkrétní pracovní místo
·         Neomezený počet dokumentů v elektronické podobě
·         Evidence průběhu výběrového řízení, účast v jednotlivých kolech a výsledky hodnocení 

Při definici znalostí uchazeče je využíván číselník z Personalistiky - Charakteristiky pracovních funkcí. Tato skutečnost usnadňuje vyhledání nejvhodnějšího kandidáta z databáze uchazečů na konkrétní pracovní místo. Skutečný rozsah evidovaných údajů o uchazeči lze přizpůsobit konkrétním podmínkám každé organizace.
 
Připravila: Vladislava Dejmková, vedoucí úseku Vývoj ERP  

Žádné komentáře:

Okomentovat