Seznamte se ...

...aneb pohled pod vývojářskou pokličku

pondělí 25. srpna 2014

Log není jen matematická funkce - aneb něco pro administrátory

Jak naznačuje název, rozhodně nepůjde v tomto příspěvku o logaritmy. Jistě tušíte, že na tapetě dnes bude log nebo také žurnál ve smyslu souboru informací a záznamů, které si o své činnosti a běhu ukládají některé programy. Obsah logu slouží při zpětné analýze ke zjištění, jak přesně probíhaly některé procesy, kdo se jich zúčastnil a kdy, zda došlo k nějaké chybě a proč.

Log se vytváří automaticky od prvního spuštění systému u konkrétního uživatele a automaticky zachycuje ty informace, které tvůrci systému považují za významné pro monitorování činnosti systému. Toto základní automatické logování v Orsoftu Open nelze  vypnout. V případě potřeby jej však lze nastavit tak, aby bylo monitorování podrobnější a zaměřené na určitou oblast či vlastnost systému. Větší množství záznamů do logu však znamená i vyšší nároky na výkon počítače, dodatečné požadavky na logování mohou zpomalit chod systému.

Log je určen zejména pro správce Orsoftu Open nebo servisní pracovníky dodavatele, kteří mohou na základě jeho obsahu provést analýzu stavu provozu systému či analýzu některých chybových stavů. Ti uživatelé, kteří mají přístup do Základní části do oblasti s názvem Administrace si mohou log zobrazit v následující nabídce:


Obsah logu Orsoftu Open je ve srovnání s logem původního Orsoftu bohatší. Promítly se v něm zkušenosti a snaha vývojářů dosáhnout jeho co největší vypovídací schopnost a minimalizovat nároky na výkon systému. Pro snadnější filtrování a hledání v logu jsou k dispozici tzv. čtyřlístkové filtry - viz červený rámeček na ikonové liště.
 

Každý záznam musí mít jednoznačný klíč, který se skládá z následujících položek:
Datum a čas - datum a čas zápisu události včetně tisícin sekundy
ID záznamu - jednoznačný rostoucí identifikátor záznamu, hlavní klíč tabulky
Osoba - číslo a jméno osoby (uživatele), které se záznam týká
Loginlogin osoby, které se záznam týká
Stroj -  jméno stroje (stanice), ze kterého byl uživatel přihlášen
ID přihlášení -  identifikátor aktuálního přihlášení uživatele, spojuje záznamy uživatele z jednoho přihlášení.
 
Dále se u záznamu uvádí jeho typ, který může mít některý z následujících významů:
P - Přihlášení osoby
J - Přihlášení jako (změna osoby přes volbu „Přihlásit se jako“)
O - Odhlášení osoby
U - Spuštění úlohy (spuštění úlohy, zpráva je uvozena znakem “>“)
C - Spuštění cobolské úlohy (spuštění cobolské úlohy, zpráva je uvozena znakem “>“)
T - Spuštění tisku (spuštění tisku, zpráva je uvozena znakem “>“)
Q - SQL příkaz (pro zapnuté sledování SQL)
Z - Zpráva z úlohy (zprávy zapisované do logu spuštěným programem, zprávy jsou uvozeny znaky “> >“)
E - Výjimka (Exception) - serverová výjimka (chyba), plný obsah výjimky je uložen v poli Doplněk.
Důležitý je i původ záznamu (tj. kde záznam vznikl):
J - Java runtime
A - Aplikace
M - Menu
N - Další nabídka
T - Menu tisky
O - Oblíbené
U - Spuštěná úloha (záznam zapsala spuštěná úloha)
 
Součástí každého záznamu  v logu může být zpráva o velikosti až 4000 znaků. Je-li třeba uložit delší text (například obsah chybových výpisů či reportů), lze použít položku doplněk k záznamu. Doplněk má neomezenou velikost.
Specifické informace se ukládají o úlohách spouštěných z nabídky (menu). Na obrázku je příklad z Prohlížení účetních položek:


Samozřejmostí je také sledování stavu aplikace – licenčního čísla, verze programu a data zpracovávaného období. K dispozici je i podpora k nastavení logování SQL dotazů na serveru a možnost nastavit sledování SQL příkazů pro určité uživatele.
 
Neskromné přání autorů na závěr: Nejlepší je, když log funguje, ale jeho obsah není třeba použít.
 
 

 


Žádné komentáře:

Okomentovat